Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.100

 

Op 28 mei 2021 werd een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor Helicobacter pylori diagnostiek gepubliceerd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en de nota van de NCAZ die aan de basis ervan ligt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.099

 

Op 31 mei 2021 werd een KB i.v.m. enkele aanpassingen van de nomenclatuur van art. 3 en art. 24 gepubliceerd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en  de nota van de NCAZ die aan de basis ervan ligt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.98

 

Op 31 mei 2021 werd een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie voor SOA-diagnostiek gepubliceerd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en  de nota van de NCAZ die aan de basis ervan ligt.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.097

Volgens de Belgische vaccinatiestrategie kunnen mensen met bepaalde onderliggende aandoeningen prioritair worden gevaccineerd, omdat ze meer risico lopen op ernstige COVID-19. 

De huisartsen kunnen nog tot en met woensdag 2/6/21 risicopatiënten toevoegen aan de prioritaire lijst. Vanaf donderdag 3/06 is dit niet meer mogelijk. 

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.096

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Een eerste keer heeft u in dat verband een betaling ontvangen in december 2020 en dit bedrag had betrekking op de periode mei t.e.m. augustus 2020.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.095

 

Op 26 mei 2021 is een KB verschenen i.v.m. nomenclatuur voor percutane interventionele verstrekkingen (vaatheelkunde).

De bedoeling is om de bestaande libellé in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen en met de nomenclatuur voor implantaten.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel de tekst van het KB als van de onderliggende beslissing van de NCAZ.

 

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.094

 

Op 26 mei 2021 is een KB verschenen  i.v.m. het maximale aantal af te nemen hemoculturen per dag.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel de tekst van het KB als van de onderliggende beslissing van de NCAZ.

 

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.093

 

Op 26 mei 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie in het Staatsblad verschenen.

Het betreft het schrappen van enkele obsoleet geworden endocrinologische tests.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel de tekst van het KB als van de onderliggende beslissing van de NCAZ.

 

 

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.092

 

Op 26 mei 2021 is een KB i.v.m. infectieuze serologie in het Staatsblad verschenen.

Het betreft een apart nomenclatuurnummer voor de dosage van IgM tegen mazelen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel de tekst van het KB als van de onderliggende beslissing van de NCAZ.

 

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.091

 

Uiteraard zijn we tevreden met het akkoord, in de eerste plaats omdat er eindelijk een akkoord is en verder omdat het veel goeds bevat. Toch blijven ook wij als ASGB/Kartel op meerdere punten nog op onze honger zitten.

0