Archief

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.218

Nieuwe tarieven, deel 4

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-raadplegingen, psychotherapie, bezoeken, toezicht, reiskosten en urgentietoeslag op spoedhonoraria.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.217

Nieuwe tarieven, deel 3

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-klinische biologie

-medische beeldvorming

-fysiotherapie

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.216

Nieuwe tarieven, deel 2

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-orthopedie, stomatologie, transplantaties, operatieve hulp, radiotherapie

-inwendige geneeskunde, pediatrie, dermatologie, pathologische anatomie

-urgentietoeslag

-genetica, percutane interventies

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.215

Nieuwe tarieven, deel 1

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-gewone verstrekkingen, bevallingen, algemene speciale verstrekkingen, anesthesie, reanimatie

-heelkunde, urologie

-gynaecologie, oftalmologie, ORL

 

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.214

Nieuwe loonbarema's ASO voor 2022

Artikel 1 van de collectieve overeenkomst voor de ASO van 19 mei 2021 bepaalt dat de minimumbedragen voor het maandelijks basisloon van de arts-specialist in opleiding jaarlijks worden geïndexeerd.

De index is voor het jaar 2022 op 0,79% bepaald.

In de pdf als bijlage vindt u een overzicht van de minimum brutobedragen voor 2022.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.213

De btw-circulaire is gearriveerd: wat wordt wel nog / niet meer vrijgesteld?

De btw-administratie heeft eindelijk de lang verwachte circulaire gepubliceerd (Circulaire 2021/C/114) die moet omschrijven welke medische prestaties nog worden vrijgesteld en welke niet meer worden vrijgesteld en dus aan btw onderworpen worden vanaf 1 januari 2022 a.s.

Het gaat om een zeer uitgebreid document van meer dan 50 blzn. In eerste instantie is voor u nu belangrijk wat er verandert qua ‘materieel toepassingsgebied’. Dat zijn de eerste 13 blzn van de circulaire, waarvan u de integrale tekst kunt vinden via de hiernavolgende link:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.211

De ene index is de andere niet…

De besprekingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn nog volop aan de gang, maar we krijgen toch al veel ongeruste vragen over de indexering van de erelonen die op tafel ligt. Het RIZIV vertrekt van een beschikbare index van 0,79% waarvan na aftrek van de engagementen uit het vorige akkoord en de verplichte indexeringen volgens een aantal KB’s, nog 0,73% overblijft die lineair zal verdeeld worden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.210

Interpretatieregel inzake combinatie van azacitidine en venetoclax

Op 21 december 2021 werd een interpretatieregel over deze combinatie gepubliceerd.

Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2022.

Hieronder vindt u de integrale tekst ervan.

 

Publicatie : 2021-12-21
Numac : 2021043409

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.209

Aanpassingen van de huisartsenzones vanaf 2022

Op 20 december 2021 jl. is een MB gepubliceerd dat de huisartsenzones aanpast vanaf 1 januari 2022.

Vooreerst worden een aantal zones geschrapt, nl. HA-kring 49 ’t Vlaemsch Hooft – Antwerpen Linkeroever en HA-kring 53 Wervik – Geluwe. De gemeenten die tot die zones behoorden, worden elders ondergebracht:

  • Antwerpen 2050 behoort nu tot de HA-kring Antwerpen Zuid
  • Zwijndrecht behoort nu tot de HA-koepel Waasland
  • Wervik behoort nu tot de HA-kring Zuid-West Vlaanderen

 

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.208

Wat minister VDB doet om de zorg te steunen

Minister Vandenbroucke laat weten dat hij beseft dat een set steunmaatregelen en extra investeringen nodig zijn om de druk te verlichten en onze zorgverstrekkers zuurstof te bieden op een duurzame manier. Zodat ook op de lange termijn werken in de zorg weer écht aantrekkelijk en werkbaar wordt. In dat verband werd een algemeen overzicht opgemaakt van de concrete maatregelen die dit hard moeten maken.

In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u dit overzicht in extenso terug.