Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.159

Correctie nomenclatuur klinische biologie

Op 13 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van forfaitaire honoraria bij ambulante patiënten in uitvoering van het akkoord 2020. De bedoeling is om de scheeftrekkingen in de vergoeding voor de accreditering geleidelijk aan recht te trekken.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende beslissing van de Medicomut. 

Publicatie : 2021-09-13
Numac : 2021032767

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.158

Aanpassing nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie

Op 10 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie gepubliceerd. Het betreft een opwaardering van de bestaande verstrekking. Het geraamde budget bedraagt nagenoeg 2 miljoen. De goedkeuring van het dossier in de Medicomut en in het Verzekeringscomité dateert echter al van 18/3/2019 resp. 29/4/2019…

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende Riziv-documenten.

 

Publicatie : 2021-09-10
Numac : 2021032733

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Corona
ASGB-BERICHT

2021.156

COVID-premie HAIO goedgekeurd door ministerraad

De artsensyndicaten, en niet in het minst het Kartel, hebben begin 2021 aangedrongen opdat niet alleen de ASO die veel COVID-werk verricht hebben in 2020 daarvoor beloond zouden worden, maar evenzeer de HAIO. Via de link hierna kunt u het persbericht van toen nalezen https://www.asgb.be/node/17115.

Enkele maanden later is er schot in de zaak gekomen, toen diezelfde artsensyndicaten, een voorstel daartoe op 26 april 2021 door de Medicomut hebben gehaald, zie https://www.asgb.be/node/17166.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2021.154

Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen, vervolg

Tijdens de ministerraad van 10 september werd een ontwerp KB goedgekeurd i.v.m. de Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen. Het brengt een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan aan het KB van 30 oktober 2020.

Tijdens een Zoomvergadering op 15 september werd tekst en uitleg verschaft aan de vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2021.153

Hematologen wachten op hun honorarium

Zoals al gemeld in ons ledenbericht van 6 september jl. (zie https://www.asgb.be/node/28204) hebben de drie artsensyndicaten - op initiatief van ASGB/Kartel - samen een brief naar de regeringsleiders geschreven om aan te klagen dat de uitvoering van binnen het Riziv genomen beslissingen vaak nodeloos vertraagd wordt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.152

Nieuw besluit i.v.m. terugbetalingscriteria materiaal bij ‘leverdialyse’

Op 8 september 2021 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd inzake nomenclatuur i.v.m. implantaten voor pathologie van het spijsverteringsstelsel.

Dit besluit regelt meer bepaald de terugbetalingscriteria voor het materiaal bij ‘leverdialyse’

U vindt hieronder de integrale tekst van het besluit.

 

Publicatie : 2021-09-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2021.151

ASGB zoekt een secretariaatsmedewerker (m/v)

ASGB is op zoek naar een bijkomende kracht voor het secretariaat, onder meer voor het beheer van de Impulseo-aanvragen. Het kantoor is gevestigd te Kontich. Bij deze willen we een oproep doen om eventuele geïnteresseerden uit uw omgeving hiervan in kennis te stellen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de job-advertentie met meer uitleg.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.150

Voorwaarden bekend voor de terugbetaling Conebeam CT-onderzoek

Op 6 september 2021 heeft het RIZIV middels een bericht op haar website meegedeeld onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten een Conebeam CT-onderzoek terugbetaald wordt.

U kunt alle detalis terugvinden in de hierna volgende link :   

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/terugbetaling-Conebeam-CT-onderzoek-faciaal-massief.aspx

 

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.149

Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan

Op initiatief van ASGB/Kartel hebben de drie erkende artsensyndicaten samen een brief gestuurd naar de regering met de vraag om de procedure te herzien volgens dewelke gemaakte conventie-afspraken uitgevoerd worden.

In de huidige procedure blijken genomen beslissingen immers maanden en zelfs jaren stof te liggen vergaren bij de minister of staatssecretaris van begroting en dit terwijl elk binnen het RIZIV goedgekeurd dossier reeds een uitvoerige begrotingscontrole ondergaan heeft.

0