Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.159

 

In het BS van 31/8/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de terugbetaling van contraceptiva.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,9 AUGUSTUS 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde noodanticonceptie financieel toegankelijker te maken voor vrouwen (1)

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.158

 

In de FRZV wordt een werkgroep Pay for Performance opgericht.

Bijgevoegd vindt u een reflectienota op basis van vroegere vergaderingen over dit onderwerp.

Het standpunt van het ASGB is dat we het eens zijn met het principe en het zelfs toejuichen.

Maar enkel en alleen indien de financiering gebaseerd wordt op harde, controleerbare, niet-manipuleerbare en niet op zelfrapportering berustende indicatoren.

Wat tot hiertoe voorligt komt daaraan geenszins tegemoet.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.157

Tijdens de vergadering van 24/8/2020 werd bijgevoegd dossier goedgekeurd.

Op verzoek van het ASGB werd in het akkoord 2020 ingeschreven om de nomenclatuur voor de raadplegingshonoraria op te splitsen per discipline.

De opwaardering van de raadplegingshonoraria is een van onze belangrijkste programmapunten.

Voor een aantal disciplines zijn we daar al behoorlijk in geslaagd, voor andere is er nog een hele weg te gaan.

De bedoeling van de opsplitsing is om selectiever te kunnen werken.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.156

Zoals we u vroeger reeds gemeld hebben zijn diverse werkgroepen bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur

De werkzaamheden worden nu uitgebreid naar andere disciplines die hieronder zijn opgesomd:

  • Artikel 20 - Neurologie
  • Artikel 20 - Hematologie
  • Artikel 20  - Nefrologie
  • Artikel 21 – Dermato-venereologie
  • Artikel 14 k) - Wervelkolomchirurgie
  • Artikel 14 b) - Neurochirurgie

 

Graag vernemen we of u bereid bent om hieraan mee te werken.

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.155

Middels een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (de federale minister van Volksgezondheid én die van de deelstaten) wordt er in het kader van de huidige COVID-19-context gewezen op het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep.

Omwille van die specifieke context heeft de Hoge Gezondheidsraad gekozen voor een aanpak in twee fasen:

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.154

Sinds maandag 24/08 is er een update voorzien van het eFormulier “COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2” dat geïntegreerd werd in de elektronische softwarepakketten voor huisartsen.

Er zijn 2 belangrijke veranderingen.

1. Er werd een bredere lijst met redenen van laboaanvraag toegevoegd, deze zijn:

0
ASGB-BERICHT 2020.153

Het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19 stelde een nieuwe website samen met alle mogelijke informatie in verband met testen en tracen.

 

Het adres is: www.corona-tracking.info/

 

U vindt er ook meer informatie over het testen van b.v. reizigers, die terugkeren uit een rode zone, en hoog risicocontacten. Die hoeven niet noodzakelijk via hun huisarts te passeren, want zij ontvangen per SMS een code van 16 cijfers (geen QR-code!) waarmee zij direct naar een testcentrum kunnen gaan.

 

Het ASGB heeft er wel op gewezen dat er dan veel meer informatie aan de terugkerende reiziger moet worden gegeven (o.a. over quarantaine, ook na negatieve test) en dat er dan moet worden voorzien hoe een patiënt zelf een afspraak kan regelen voor zijn test.

 

 

 

1
ASGB-BERICHT 2020.152

 

De teststrategie en de definitie van nauwe contacten bij kinderen werden aangepast. Zo werd de teststrategie voor kinderen jonger dan 3 jaar uitgebreid naar de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar. Deze wijzigingen werden aangebracht in de procedure voor kinderen.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.151

 

Geachte collega

De mandaten van de leden van de Federale Raad voor vroedvrouwen van de FOD Volksgezondheid zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 27 september.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.150

 

Geachte collega

De mandaten van de leden van de Planningscommissie – Medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 27 september.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0