Archief

coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.102

 

Op de website van het RIZIV verscheen een bericht over de vergoeding van de afname van stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen, door huisartsen.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.101

Op 14 mei 2020 schreven de leidend ambtenaren van het FAGG, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de RiSK Management Group een gezamenlijke brief aan de zorgverleners met info en een stand van zaken over de distributie van beschermingsmateriaal.

In die brief wordt uitgelegd hoe de overheid wil voorzien in de distributie van mondmaskers.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.100

 

Geachte collega

In het BS van 8/5/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten vasculaire heelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.099

 

Geachte collega

In het BS van 6/5/2020 verscheen een KB i.v.m. COVID-19 maatregelen in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.098

 

Geachte collega

In het BS van 6/5/2020 verscheen een Besluit i.v.m. medisch afval gedurende de COVID-19 crisis.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.097

 

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht naar de pers:

Persbericht 12.05.2020

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.096

 

Geachte collega

In het BS van 27/4/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor radiotherapie.

De beslissing van de NCAZ dateert van oktober 2017 !

Een grondiger herziening van de nomenclatuur van artikel 18 is aan de orde en is tevens voorwerp van de studie door Möbius.

Leden die daarvoor suggesties hebben kunnen deze overmaken aan het secretariaat.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.095

 

Vandaag ontvingen de huisartsenkringen en verantwoordelijken van een triagecentrum een brief (te lezen via deze link) met de beslissingen die werden genomen tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 7 mei 2020 over de rol van de triagecentra in de teststrategie van de bevolking. 

In het eerste deel leest u een samenvatting van de besluiten.

Daarna volgt een omstandige uitleg.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.094

 

In het kader van de testing-tracing strategie hebben de triagecentra Covid-19 er een extra functie bijgekregen. Naast het lichamelijk onderzoek van een op Covid-19 verdachte patiënt kan er in deze centra ook een staalafname voor PCR testing gebeuren, op voorschrift van een huisarts.

Deze staalafname hoeft niet door een arts te gebeuren (het mag wel), maar kan ook worden gedaan door een verpleegkundige of een labo-medewerker.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.093

 

Er zijn twee nieuwe getuigschriften: van arbeidsongeschiktheid en een "quarantainegetuigschrift".

Deze zijn bedoeld voor de werkgever. Dus niet te verwarren met de "vertrouwelijk", bestemd voor de mutualiteit!


Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen, zijn er ten behoeve van de artsen twee nieuwe getuigschriften, die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

0