Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.004

 

Naast de eenmalige premie van € 985 euro voor een voltijdse werknemer heeft het ziekenhuispersoneel en sommige andere zorgpersoneelsleden (o.a. van wijkgezondheidscentra, diensten voor thuisverpleging, e.a) als compensatie voor de geleverde COVID-inspanningen ook nog recht op zgn. consumptiecheques ter waarde van in principe € 300 per persoon. Met dit systeem ontvangt men € 300 netto in de vorm van cheques die men kan (en moet) aanwenden in de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en de evenementensector.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.003

 

Het ziekenhuispersoneel heeft in december 2020 een eenmalige aanmoedigingspremie voor hun uitzonderlijke COVID-inspanningen ontvangen. Voor een voltijdse werknemer ging het om € 985 bruto. Wat de financiering van deze premie betreft, zijn er eind december twee koninklijke besluiten gepubliceerd:

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.002

 

Op 12 november 2020 werd het KB inzake de regularisatie van de COVID-voorschotten gepubliceerd. Het was echter nog wachten op een besluit dat het bedrag van de voorschotten over de verschillende ziekenhuizen zou verdelen (in functie van het aantal COVID-bedden).

Dat Ministerieel besluit (MB) is gepubliceerd op 30 december 2020. U vindt de integrale tekst ervan, incl. de tabel met de verdeling over de ziekenhuizen, als bijlage bij dit bericht.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.001

Ingevolge een wet van 6 november 2020 werd het mogelijk om een eventueel tekort aan verplegend personeel tijdens de duur van COVID-crisis op te vangen. Deze wet laat immers toe dat verpleegkundige taken tijdelijk (voorlopig tot 1 april 2021) uitgeoefend worden door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.228

 

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria geldig vanaf 1 januari 2021.

Leden zullen eerstdaags een aantal geplastificeerde tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

1
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.227

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor heelkunde, orthopedie, stomatologie, transplantaties, aanwezigheid bij heelkundige bewerking, operatieve hulp, radiotherapie en radiumtherapie, inwendige geneeskunde, dermato-venereologie, pathologische anatomie, bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, genetische onderzoeken, percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.226

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor medische beeldvorming, klinische biologie, fysische geneeskunde en revalidatie.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.225

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor gewone geneeskundige hulp, verlossingen door een arts, algemene speciale verstrekkingen, anesthesiologie, reanimatie, algemene heelkunde, neurochirurgie, plastische heelkunde, heelkunde op het abdomen, heelkunde op de thorax, bloedvatenheelkunde, gynaecologie – verloskunde, oftalmologie, otorhinolaryngologie, urologie.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.224

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor raadplegingen, bezoeken, toezicht, reiskosten, GMD.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.223

In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2020 was opgenomen dat er vanaf 1 januari 2021 heel wat zou veranderen inzake de verlenging van een gmd en de betaling van het ermee overeenstemmend ereloon (nomenclatuurnummer 102771). Nu we zo ver zijn, zetten we alles nog eens op een rijtje.

1