ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

ASGB-BERICHT
Icoon vergadering/medicomut

100% papierloos voorschrijven is een feit

Het e-voorschrift is sinds 2020 een feit, maar nog steeds moest er een papieren bewijs meegegeven worden aan de patiënt. Daar komt nu verandering in, 100% papierloos wordt zo mogelijk. De bestaande uitzonderingen blijven nog mogelijk.

Opinie Dr. Gevaert: ‘Overlegmodel mag niet uitgehold worden!’

Onlangs werd het Budget 2022 in het Verzekeringscomité van het Riziv goedgekeurd.  Dr. Gevaert, Co-voorzitter van ASGB en tevens voorzitter van het Kartel ziet enkele bedreigingen. Zo mag de shift van afzonderlijke financiering van alle sectoren naar het zogenaamde transversale model er niet voor zorgen dat het artsenoverleg, dat in al die jaren zijn deugdelijkheid bewezen heeft, uitgehold wordt.

Begrotingsvoorstel 2022: Ja maar…

Op het Verzekeringscomité van 4 oktober 2021 werd het begrotingsvoorstel voor het komende jaar goedgekeurd. ASGB/Kartel keurde dit voorstel goed nadat heel wat van onze opmerkingen gehonoreerd werden. Onze ongerustheid en bekommernissen blijven echter bestaan.

Uw start onze zorg

Uw start, onze zorg

Het ASGB biedt heel wat ledenservices en voordelen. Zo laten we u als beginnende huisarts vlot en zonder zorgen van start gaan. Wie een individuele praktijk of een huisartsenpraktijk (groepspraktijk) opricht, kan een renteloze lening krijgen. Daarnaast kunnen bestaande individuele praktijken of groepspraktijken een tegemoetkoming aanvragen voor een administratief bediende (onthaal) of voor een medisch telesecretariaat. Als erkend steunpunt IMPULSEO met de meeste ervaring helpen wij u graag met deze aanvragen. Contacteer ons snel voor meer informatie.