Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

0
ASGB-BERICHT

2021.154

Tijdens de ministerraad van 10 september werd een ontwerp KB goedgekeurd i.v.m. de Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen. Het brengt een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan aan het KB van 30 oktober 2020.

Tijdens een Zoomvergadering op 15 september werd tekst en uitleg verschaft aan de vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

0
ASGB-BERICHT

2021.153

Zoals al gemeld in ons ledenbericht van 6 september jl. (zie https://www.asgb.be/node/28204) hebben de drie artsensyndicaten - op initiatief van ASGB/Kartel - samen een brief naar de regeringsleiders geschreven om aan te klagen dat de uitvoering van binnen het Riziv genomen beslissingen vaak nodeloos vertraagd wordt.

0
ASGB-BERICHT

2021.152

Op 8 september 2021 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd inzake nomenclatuur i.v.m. implantaten voor pathologie van het spijsverteringsstelsel.

Dit besluit regelt meer bepaald de terugbetalingscriteria voor het materiaal bij ‘leverdialyse’

U vindt hieronder de integrale tekst van het besluit.

 

Publicatie : 2021-09-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0

Het ASGB is een gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten dat alle artsen vertegenwoordigt.

Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.

In een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt.

Actuele informatie i.v.m. Covid-19

Waar vind ik de meest actuele informatie in verband met Covid-19: gevalsdefinities, procedures, aanbevelingen?

 

 

 

De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op de website van Sciensano via deze link.

Veel technische informatie is te vinden op Tracing against Corona.

Er vindt tamelijk frequent  een update plaats, dus het loont de moeite om de website regelmatig te bezoeken.

Alle informatie i.v.m. nomenclatuur en aangepaste reglementering is te vinden op een speciale pagina op de website van het RIZIV.

Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 januari 2020 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -in geval van 'overmacht'. Een noodprotocol beschrijft deze situaties.

 

Artsen, die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 64 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Er werd een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten voor één jaar.

De integrale tekst vindt u terug ▶️ via deze link.

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde 2021

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie 2021?

In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 lezen wij in punt 3.7.4:

"De voorwaarden voor de toekenning van de geïntegreerde praktijkpremie blijven voor het jaar 2021 ongewijzigd."

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het RIZIV via ▶️ deze link.

Beheer GMD via MyCarenet

Hoe verloopt het beheer van het GMD via MyCarenet?

Sinds 1 januari 2021 Is een GMD verplicht elektronisch en verloopt het beheer via MyCarenet.

Alle uitleg in de meest gestelde vragen (FAQ) ▶️ via deze link op de website van MyCarenet.

Het ASGB is een vzw die de werkingsmiddelen haalt uit bijdragen van de leden en een subsidie via het Riziv die varieert in functie van het resultaat van de medische verkiezingen.