ASGB-BERICHT

2021.157

Het belang van het artsenoverleg en de rol van ASGB/Kartel

Wat is het belang van het artsenoverleg en welke rol speelt ASGB/Kartel hierin ? Ex-voorzitter Dr. Reinier Hueting legt het u haarfijn uit in een paar minuten. Kijk en luister vooral zelf even in het filmpje dat u hier kunt bekijken:

0
ASGB-BERICHT

2021.168

Op 1 januari 2020 werd het e-voorschrift of elektronisch medicatie voorschrijven ingevoerd, toen weliswaar nog met de verplichting om een papieren bewijs mee te geven met de patiënt, dus in die zin was het nog niet ‘full-elektronisch’. Op 15 september jl. is dat laatste echter veranderd. Mits uw patiënt ermee akkoord gaat, hoeft u immers geen papieren bewijs van het e-voorschrift meer mee te geven. In die zin spreekt men sindsdien van papierloos of ‘full-elektronisch’ voorschrijven.

0
ASGB-BERICHT

2021.167

N.a.v de goedkeuring van het budget 2022 in het Verzekeringscomité van het Riziv kroop voorzitter Gevaert van het Kartel nog een keer in zijn pen. De shift van afzonderlijke financiering van alle sectoren naar het zgn. transversale model mag er immers niet voor zorgen dat het artsenoverleg, dat in al die jaren zijn deugdelijkheid bewezen heeft, uitgehold zal worden.

1
ASGB-BERICHT

2021.166

Op 4 oktober 2021 zijn twee beslissingen van de minister van Volksgezondheid in het Staatsblad gepubliceerd m.b.t. geneesmiddelen tegen Covid-19. Enerzijds gaat het om de combinatie Bamlanivimab-Etesevimab, anderzijds gaat het om Sotrovimab.

Deze beslissingen bepalen tijdelijke voorwaarden (tot 1 juni 2022) voor de invoer en het gebruik van de vermelde geneesmiddelen. Een van de voorwaarden bestaat eruit dat ze enkel door een ziekenhuisarts voorgeschreven en onder dienst toezicht toegediend kunnen worden.

0

Het ASGB is een gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten dat alle artsen vertegenwoordigt.

Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.

In een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt.

Actuele informatie i.v.m. Covid-19

Waar vind ik de meest actuele informatie in verband met Covid-19: gevalsdefinities, procedures, aanbevelingen?

 

 

 

De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op de website van Sciensano via deze link.

Veel technische informatie is te vinden op Tracing against Corona.

Er vindt tamelijk frequent  een update plaats, dus het loont de moeite om de website regelmatig te bezoeken.

Alle informatie i.v.m. nomenclatuur en aangepaste reglementering is te vinden op een speciale pagina op de website van het RIZIV.

Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 januari 2020 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -in geval van 'overmacht'. Een noodprotocol beschrijft deze situaties.

 

Artsen, die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 64 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Er werd een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten voor één jaar.

De integrale tekst vindt u terug ▶️ via deze link.

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde 2021

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie 2021?

In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 lezen wij in punt 3.7.4:

"De voorwaarden voor de toekenning van de geïntegreerde praktijkpremie blijven voor het jaar 2021 ongewijzigd."

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het RIZIV via ▶️ deze link.

Beheer GMD via MyCarenet

Hoe verloopt het beheer van het GMD via MyCarenet?

Sinds 1 januari 2021 Is een GMD verplicht elektronisch en verloopt het beheer via MyCarenet.

Alle uitleg in de meest gestelde vragen (FAQ) ▶️ via deze link op de website van MyCarenet.

Het ASGB is een vzw die de werkingsmiddelen haalt uit bijdragen van de leden en een subsidie via het Riziv die varieert in functie van het resultaat van de medische verkiezingen.