Staatsblad
ASGB-BERICHT

2020.193

KB over regularisatie COVID-voorschotten gepubliceerd

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.201

 

Als geaccrediteerd arts moet u in principe 20 credit points (CP) per jaar behalen, waarvan 3 in de rubriek Ethiek en Economie, én 2 vergaderingen bijwonen van de lokale kwaliteitsgroep (LOK) ter waarde van 2 CP per stuk. Omwille van de COVID-pandemie was dit in 2020 echter uitermate moeilijk. Daarom heeft de Accrediteringsstuurgroep beslist om de artsen te belonen voor “de ad hoc navorming die ze sowieso tijdens deze crisis hebben gevolgd”.

0
ASGB-BERICHT

2020.201

 

Op 18 november 2020 is een MB (ministerieel besluit) in het Staatsblad verschenen dat bevestigt naar welke revalidatie-ziekenhuizen er in Vlaanderen patiënten getransfereerd kunnen worden in het kader van de COVID-epidemie.

U kunt de tekst van het MB terugvinden via de link hieronder.

0
ASGB-BERICHT

2020.200

 

Zoals al gemeld, werd op de Medicomut van maandag jl. beslist om dit supplement van € 20 per GMD te linken aan het aantal GMD’s van 2019.

ASGB/Kartel heeft tijdens de vergadering zelf al gewezen op het mogelijke perverse gevolg hiervan voor de startende huisartsen. Op deze manier dreigen immers heel wat huisartsen helemaal uit de boot te vallen (wie pas in 2020 gestart is) of maar een zeer fractionair bedrag te ontvangen (zeker wie bv. pas in 2019 gestart is maar zelfs ook wie in 2018 gestart is).

0

Het ASGB is een gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten dat alle artsen vertegenwoordigt.

Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.

In een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt.

Actuele informatie i.v.m. Covid-19

Waar vind ik de meest actuele informatie in verband met Covid-19: gevalsdefinities, procedures, aanbevelingen?

 

De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op de website van Sciensano via deze link.

Er vindt tamelijk frequent  een update plaats, dus het loont de moeite om de website regelmatig te bezoeken.

Alle informatie i.v.m. nomenclatuur en aangepaste reglementering is te vinden op een speciale pagina op de website van het RIZIV.

Het ASGB/kartel stuurt  een ledenbericht bij elke aanpassing.

 

Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 januari 2020 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -in geval van 'overmacht'. Een noodprotocol beschrijft deze situaties.

 

Artsen, die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 64 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Hoe Covid-gerelatreerde prestaties afrekenen?

Hoe moeten Covid-gerelateerde prestaties afgerekend worden?

 

 

De speciale Covid-gerelateerde prestaties moeten in derdebetalende afgerekend worden.

Voor de artsen die niet in staat zijn om dit elektronisch te doen bestaat er een procedure op papier. 

Op de website van het RIZIV staat deze procedure beschreven.

Vooral dient opgemerkt dat ook de afrekening van alle prestaties van de psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen via dit systeem dienen te gebeuren. 

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

Op 19 december 2019 sloot de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen (medicomut) een akkoord voor 2020.

Dit zijn de grote krachtlijnen van het akkoord 2020.

Administratieve ondersteuning huisartsen (vroeger Impulseo)

Hoe vraag ik financiële ondersteuning voor de administratief bediende in mijn praktijk?

Wordt een telesecretariaat ook vergoed?

Het ASGB/kartel begeleidt u hierin als erkend steunpunt met de grootste ervaring

Neem contact op met ons secretariaat.

De Vlaamse overheid voorziet financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende of een telesecretariaat (vroeger Impulseo).  

Het ASGB is een vzw die de werkingsmiddelen haalt uit bijdragen van de leden en een subsidie via het Riziv die varieert in functie van het resultaat van de medische verkiezingen.