Afzwaaizen Reinier
ASGB-BERICHT

2021.118

Onze voorzitter zwaait af!

 

Onze voorzitter zwaait af.

 

Reinier…                                                                                                                                           

 

Je was al die jaren een baken van rust, eenvoud en vastberadenheid.

Een dossiervreter, die letterlijk en figuurlijk vele kilometers maalde.

Onzichtbaar vaak, veel werk verzettend achter de schermen.

 

Je hebt een holistische en vooruitstrevende visie op geneeskunde.

0
ASGB-BERICHT

2021.113

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

1
ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.132

Op 28 juli 2021 is het KB verschenen dat de collectieve overeenkomst voor ASO die tot stand gekomen is in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen), algemeen verbindend verklaart voor gans de sector.

In eenvoudige woorden gezegd, betekent dit dat alle ‘werkgevers’ (ziekenhuizen/stagemeesters) vanaf het aankomende academiejaar de minimale voorwaarden uit deze collectieve overeenkomst moeten respecteren in het contract dat ze aanbieden aan een ASO.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het verschenen KB.

0

Het ASGB is een gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten dat alle artsen vertegenwoordigt.

Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.

In een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt.

Actuele informatie i.v.m. Covid-19

Waar vind ik de meest actuele informatie in verband met Covid-19: gevalsdefinities, procedures, aanbevelingen?

 

 

 

De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op de website van Sciensano via deze link.

Veel technische informatie is te vinden op Tracing against Corona.

Er vindt tamelijk frequent  een update plaats, dus het loont de moeite om de website regelmatig te bezoeken.

Alle informatie i.v.m. nomenclatuur en aangepaste reglementering is te vinden op een speciale pagina op de website van het RIZIV.

Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 januari 2020 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -in geval van 'overmacht'. Een noodprotocol beschrijft deze situaties.

 

Artsen, die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 64 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

Alle informatie op de website van het RIZIV via deze link

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Er werd een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten voor één jaar.

De integrale tekst vindt u terug ▶️ via deze link.

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde 2021

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie 2021?

In het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 lezen wij in punt 3.7.4:

"De voorwaarden voor de toekenning van de geïntegreerde praktijkpremie blijven voor het jaar 2021 ongewijzigd."

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van het RIZIV via ▶️ deze link.

Beheer GMD via MyCarenet

Hoe verloopt het beheer van het GMD via MyCarenet?

Sinds 1 januari 2021 Is een GMD verplicht elektronisch en verloopt het beheer via MyCarenet.

Alle uitleg in de meest gestelde vragen (FAQ) ▶️ via deze link op de website van MyCarenet.

Het ASGB is een vzw die de werkingsmiddelen haalt uit bijdragen van de leden en een subsidie via het Riziv die varieert in functie van het resultaat van de medische verkiezingen.