Minder ziekteattesten voor 1 dag voortaan?

 

Op 18 november jl. is de wet verschenen die stelt dat werknemers drie maal per jaar geen ziekteattest aan hun werkgever hoeven te bezorgen voor een ziekte van 1 dag en/of een 1ste ziektedag van een langere periode. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Laat ons eerst positief zijn: het gaat hier om een stap in de goede richting waardoor de attesten-overlast hopelijk toch al iets zal dalen. Anderzijds zou die positieve impact echter wel eens vrij beperkt kunnen zijn.

Nieuw KB over zorgprogramma’s beroertezorg

 

Op 22 nov 2022 is een KB m.b.t. de erkennings- en programmatienormen voor het zorgprogramma beroertezorg gepubliceerd. Dit KB is gebaseerd op een advies van de FRZV van 12 mei 2022 waarin aangeraden werd om met de volgende criteria rekening te houden:

  •     Een aantal trombectomieën per centrum van gemiddeld 50 over de laatste drie jaar
  •     Een afstandscriterium tussen twee centra van 25 km (en 8 km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB van 22 nov 2022.

OPROEP : huisartsen en pneumologen gezocht met interesse om de begeleiding van COPD-patiënten te verbeteren

Het ASGB/Kartel heeft in de werkgroep transversale zorg voorstellen ingediend i.v.m. de verbetering van de zorg van COPD-patiënten.

We danken de collega's Clukers, Sirimsi en De Backer voor hun waardevolle input.

De zgn. proefconventie die al sedert 2001 gereserveerd was voor vier uitverkoren ziekenhuizen voldeed geenszins aan de doelstelling om het aantal heropnemingen bij deze patiënten te reduceren. Een beperkte uitbreiding ervan leek ons dan ook geen optie. De discussies in de werkgroep verliepen erg moeizaam en we bereikten geen akkoord met de UZ. 

Uw start onze zorg

Uw start, onze zorg

Het ASGB biedt heel wat ledenservices en voordelen. Zo laten we u als beginnende huisarts vlot en zonder zorgen van start gaan. Wie een individuele praktijk of een huisartsenpraktijk (groepspraktijk) opricht, kan een renteloze lening krijgen. Daarnaast kunnen bestaande individuele praktijken of groepspraktijken een tegemoetkoming aanvragen voor een administratief bediende (onthaal) of voor een medisch telesecretariaat. Als erkend steunpunt IMPULSEO met de meeste ervaring helpen wij u graag met deze aanvragen. Contacteer ons snel voor meer informatie.