We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2022.139

SAVE THE DATE : ASGB-congres op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart 2023 zal het ASGB-congres doorgaan.

Programma en details volgen nog, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.155

Minder ziekteattesten voor 1 dag voortaan?

 

Op 18 november jl. is de wet verschenen die stelt dat werknemers drie maal per jaar geen ziekteattest aan hun werkgever hoeven te bezorgen voor een ziekte van 1 dag en/of een 1ste ziektedag van een langere periode. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Laat ons eerst positief zijn: het gaat hier om een stap in de goede richting waardoor de attesten-overlast hopelijk toch al iets zal dalen. Anderzijds zou die positieve impact echter wel eens vrij beperkt kunnen zijn.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.154

Nieuw KB over zorgprogramma’s beroertezorg

 

Op 22 nov 2022 is een KB m.b.t. de erkennings- en programmatienormen voor het zorgprogramma beroertezorg gepubliceerd. Dit KB is gebaseerd op een advies van de FRZV van 12 mei 2022 waarin aangeraden werd om met de volgende criteria rekening te houden:

  •     Een aantal trombectomieën per centrum van gemiddeld 50 over de laatste drie jaar
  •     Een afstandscriterium tussen twee centra van 25 km (en 8 km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

Hierna vindt u de integrale tekst van het KB van 22 nov 2022.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.153

OPROEP : huisartsen en pneumologen gezocht met interesse om de begeleiding van COPD-patiënten te verbeteren

Het ASGB/Kartel heeft in de werkgroep transversale zorg voorstellen ingediend i.v.m. de verbetering van de zorg van COPD-patiënten.

We danken de collega's Clukers, Sirimsi en De Backer voor hun waardevolle input.

De zgn. proefconventie die al sedert 2001 gereserveerd was voor vier uitverkoren ziekenhuizen voldeed geenszins aan de doelstelling om het aantal heropnemingen bij deze patiënten te reduceren. Een beperkte uitbreiding ervan leek ons dan ook geen optie. De discussies in de werkgroep verliepen erg moeizaam en we bereikten geen akkoord met de UZ. 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.152

Medische verkiezingen: de spelregels zijn duidelijk en lang genoeg gekend

Om nog eens duidelijk te maken dat de spelregels rond de medische verkiezingen lang gekend en bekend zijn en door alle betrokkenen mee zijn goedgekeurd, hebben wij de historiek van de aanpassing van het KB op de medische verkiezingen nog eens uitgeschreven en aan de voorzitter van de NCAZ gestuurd.

Dit zal vandaag, 21 november 2022, onder de variapunten in de NCAZ behandeld worden.

U vindt de brief m.b.t. deze historiek als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.151

Zes miljoen voor somatische zorg (…met dank aan ASGB/Kartel)

 

In de Riziv-begroting voor 2023 staat 6,4 miljoen euro ingeschreven voor somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen, zo deelt Artsenkrant mee na een interview met psychiater en ASGB-bestuurslid Frieda Matthys. Zie https://www.artsenkrant.com/magazine/zes-miljoen-voor-somatische-zorg/article-normal-64039.html

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.150

Veranderen van conventiestatuut voor 2023?

 

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen gesloten op 21 december 2021 is er één voor twee jaar, dus voor 2022 en 2023. Toch wil dit  niet noodzakelijk zeggen dat u de gedurende de ganse duur van dat akkoord hetzelfde statuut dient aan te houden. U kunt als individuele arts in de loop van het akkoord van statuut veranderen, ten minste als u bepaalde modaliteiten en/of deadlines respecteert.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.149

Misschien moet collega Vankrunkelsven eens naar ASGB/Kartel luisteren

 

Bij De Standaard heeft ook Dr Patrik Vankrunkelsven zijn mening geventileerd over de artsenhonoraria.

Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20221028_97682553. Het opiniestuk kreeg de titel “Misschien moeten artsen eens naar gewone lonen kijken”. Zijn conclusie was: de artsenerelonen moeten herzien/herijkt worden, de meerderheid van de artsen wil dat ook, … maar de artsensyndicaten liggen dwars.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.148

Soft echelonnering: rechtzetting van datum van inwerkingtreding

 

Op 6 mei 2022 werd een KB gepubliceerd dat het remgeld regelt voor een reeks nieuwe raadplegingscodes van specialisten in het kader van de soft echelonnering, waarbij patiënten minder remgeld betalen nadat ze zijn doorverwezen door een huisarts. We verwijzen daarvoor naar ons ledenbericht uit de volgende link: https://www.asgb.be/node/28352.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.147

Vanaf 1 december 2022 nieuwe nomenclatuur inzake linkerhartoortje

 

Op 3 november 2022 werd een Ministerieel Besluit (MB) gepubliceerd i.v.m. nomenclatuur voor implantaten voor de percutane sluiting van het linkerhartoortje.

Het MB omschrijft nieuwe regels voor het aanrekenen van nr. 180272-180283 die in werking treden op 1 december 2022.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe MB.

Publicatie : 2022-11-03
Numac : 2022033680

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.146

Publicatie van KB inzake verlenging Covid-19 voorschotten tot maart 2022

 

Op 31 oktober 2022 is een KB verschenen dat het KB van 30 oktober 2022 inzake de Covid-19 voorschotten voor ziekenhuizen wijzigt. De kern van de zaak is dat de tegemoetkomingen uit dit KB verlengd worden tot 31 maart 2022 (i.p.v. tot 30 september 2021). De afrekeningen vinden ten vroegste in het tweede semester van 2022 plaats.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe wijzigings-KB.

 

Publicatie : 2022-10-31
Numac : 2022033371

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.145

Vermelding van lateraliteit bij heelkundige ingrepen verplicht vanaf 1/12/2022

Op 27 oktober 2022 werd art. 6 §1 van de Verordening van 28 juli 2003 aangepast.

Ingevolge deze aanpassing  wordt bij heelkundige ingrepen de vermelding van lateraliteit opgelegd vanaf 1 december 2022.

Hierna vindt u de integrale tekst van de aanpassing.

Publicatie : 2022-10-27
Numac : 2022032850

ASGB-BERICHT 2022.144

Uitnodiging voor symposium Diabetes Liga op 23/11/2022

Op 23 november 2022 organiseert de Diabetes Liga een Avondsymposium, gericht op endocrinologen/diabetologen, andere specialisten, huisartsen en artsen in opleiding.

Men voorziet een interessant programma (accreditatie wordt voorzien). Alle info via https://www.diabetes.be/nl/activiteiten/avondsymposium-diabetes-liga

Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT 2022.143

BHOD : nieuwe module in MyRiziv voor beschikbaarheidshonoraria huisartsen

Het Riziv laat weten dat er een nieuwe module in MyRiziv voorzien is waarmee de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen uitbetaald worden..

Deze nieuwe module kan gebruikt worden voor de wachtdiensten uitgevoerd sinds 1 oktober 2022. 

Als huisarts hoeft u in principe zelf niks te ondernemen om de nieuwe module te activeren, uw kring doet het nodige.

Voor meer details verwijzen we naar  de onderstaande link op de website van het Riziv: 

ASGB-BERICHT 2022.142

ASGB raadt artsen en medische raden af om mee te werken aan de enquête van Zorgnet-Icuro

Vanuit Zorgnet-Icuro werd in samenwerking met Möbius een oproep gelanceerd naar de medische raden om via een vragenlijst inzage te geven in de omvang van de centraal geïnde honoraria, de afdrachten en de netto inkomsten van de medische diensten.

We raden als ASGB de artsen sterk af om hier aan mee te werken owv de volgende redenen:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.141

Aanvraag stagemeestervergoeding mogelijk vanaf 17 oktober 2022

Erkende stagemeesters kunnen een vergoeding ontvangen voor de opleiding van kandidaat-artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Het KB dat de vergoeding voor het referentiejaar 2021 bepaalt, is vandaag, 17 oktober 2022, in het Staatsblad verschenen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.140

Ook anticipatieve index van 2% voor HAIO-vergoeding

Een KB van 17 juli 2009 regelt het bedrag en de voorwaarden van de vergoeding die voor een HAIO toegekend wordt aan het zgn. coördinatiecentrum (ICHO). Dit KB bevat een indexatiemechanisme aan de hand waarvan deze vergoeding elk jaar geïndexeerd wordt. Dit jaar komt daar uitzonderlijk een tussentijdse index van 2% voor het opleidingsjaar 2022-2023 bij waardoor het bedrag van de vergoeding op € 33.825,52 komt. Het KB daaromtrent is op 12 oktober jl. in het Staatsblad verschenen.

Ingevolge dit KB zijn de volgende bedragen van toepassing vanaf oktober 2022:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.138

KB inzake voorafname van de index voor ASO gepubliceerd

 

Op 14 juni 2022 meldden we al dat de NPCAZ een addendum bij de Collectieve Overeenkomst voor ASO had goedgekeurd om ook voor de lonen van de ASO een voorafname op de index van 2023 toe te passen (met 2%). Zie ons bericht https://www.asgb.be/node/28376.

Het KB dat deze bijlage algemeen verbindend verklaart, is vandaag, 10 oktober 2022, in het Staatsblad verschenen. Dit betekent dat alle ziekenhuizen ertoe gehouden zijn de volgende loonbarema’s te respecteren tussen 1 juni 2022 en 31 december 2022:

Overheid
ASGB-BERICHT 2022.137

Opiniestuk Dr Gevaert over een tegemoetkoming inzake energie: niet enkel voor geconventioneerden?

 

Dr  Gevaert, voorzitter van het Kartel, heeft vandaag een opiniestuk laten publiceren in Artsenkrant. 

Zie https://www.artsenkrant.com/actueel/de-parabel-van-de-geconventioneerden-en-de-niet-geconventioneerden/article-opinion-63273.html

Of lees hierna verder. 

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.136

Het Riziv geeft meer uitleg over het ACP

Via een vorig ledenbericht hebben we u al laten weten dat de nomenclatuur voor het ACP gepubliceerd werd, zie https://www.asgb.be/node/28428

Het Riziv heeft middels een websitebericht nu ook de praktische modaliteiten om deze verstrekking (vanaf 1 november 2022) te factureren, bekend gemaakt, zie