We houden je op de hoogte

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.087

Geachte collega

In het BS van 1/7/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.086

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van gespecialiseerde zorgprogramma's acute beroertezorg met invasieve procedures.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.085

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.084

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der universitaire ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.083

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verschenen interpretatieregels i.v.m. de vergoeding van implantaten bij thoraco-abdominale heelkunde.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.082

Geachte collega

In het BS van 19/6/2019 verschenen benoemingen in de NRKP.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.081

Geachte collega

In het BS van 17/6/2019 verscheen een KB i.v.m. de verdeling van de administratiekosten van de landsbonden.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.080

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2019.079

 

De geïntegreerde praktijkpremie (telematicapremie) voor 2018 kan nog niet worden aangevraagd vanaf 1 juli 2019!

Dit deelt het RIZIV mee op de website. De oorzaak is het feit dat de regelgeving voor 2018 nog niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Nog eens voor alle duidelijkheid: omdat de parameter 'opladen van medicatieschema's' niet uitvoerbaar was voor Franstalige huisartsen, wordt aan iedereen automatisch 1 punt toegekend voor dit item.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.078

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.077

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.076

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.075

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur gynecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.074

Geachte collega

In het BS van 5/6/2019 verschenen 2 KB’s  i.v.m. genetische testen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de verstrekkingen van de genetische onderzoeken

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.73

Geachte collega

In het BS van 5/6/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

17 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.072

Geachte collega

In het BS van 6/6/2019 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor borstreconstructie.

Het niet-bedoelde verbod op het aanrekenen van assistentie wordt hierbij opgeheven.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.071

Geachte collega

In het BS van 3/6/2019 en 13/6/2019  verscheen een Besluit i.v.m. het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde in Brussel en de werkingsregels ervan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.070

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.069

 

Geachte collega

In het BS van 27/5/2019 verscheen een KB i.v.m. de dotatie voor het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

14 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het tweede en derde kwartaal van het jaar 2019

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.068

 

Geachte collega

In het BS van 28/5/2019 verschenen 2 KB’s i.v.m. de planning van het medisch aanbod.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

5 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod