We houden je op de hoogte

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.084

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2018.083

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2018.082

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.081

Naar aanleiding van de recente grote storing bij eHealth op 9 augustus (met naweeën op 10 augustus) hebben wij onderstaande brief gestuurd aan Minister De Block.

 

Geachte Mevrouw de Minister,

 

Nu zich recent opnieuw een grote storing voordeed bij eHealth, zien wij ons genoodzaakt u nog maar eens te interpelleren over de instabiliteit van het systeem.

De herhaaldelijke pannes hebben een belangrijke negatieve impact op de dagelijkse activiteit van de artsen en veroorzaken zo het risico zelfs de meest gemotiveerde artsen te ontmoedigen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.080

In het BS van 26/7/2018 verscheen de wet i.v.m. de laagvariabele zorg.

Het is uiteraard nog wachten op de uitvoeringsbesluiten vooraleer een en ander in de praktijk zal worden gezet.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 JULI 2018. - Wet betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.079

 

Bijgevoegd nomenclatuurvoorstel werd door het ASGB ingediend bij de TGR.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2018.077

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.076

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.075

Omdat in het KB van 11 juni 2018 over de vergoeding van stagemeesters de apothekers-klinisch biologen niet vernoemd worden, schreef het ASGB/kartel de hierbijgevoegde brief aan de Heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.074

Vanaf 4 juli 2018 kan de geïntegreerde praktijkpremie voor 2017 worden aangevraagd (tot 31/10/2018).

Alle details i.v.m. de premie (voorwaarden, hoogte van de premie volgens het aantal parameters waaraan voldaan werd, etc.) vindt u terug op de website van het RIZIV via deze link.

De premie moet individueel aangevraagd worden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.073

In het BS van 9/5/2018 verscheen een KB waardoor patiënten met hemochromatose nu ook bloedonor kunnen fungeren.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit betreffende de bloeddonatie door asymptomatische dragers van HFE-mutaties en personen die lijden aan hemochromatose

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.072

In het BS van 7/6/2018 verscheen een KB i.v.m. specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.071

In het BS van 8/6/2018 verscheen een KB i.v.m. de toelage voor het BCFI.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

25 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2018 aan het "Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie"

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.070

In het BS van 15/6/2018 verscheen een MB i.v.m. de opleiding klinische genetica.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

29 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2017 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.069

In het BS van 15/6/2018 verschenen 2 KB's  i.v.m. de planning van het medisch aanbod.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.068

In het BS van 15/6/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten hartchirurgie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.067

In het BS van 20/6/2018 verscheen de benoeming van Dr. Thomas Gevaert in de TGR.

We wensen hem veel succes en volharding.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.066

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor verlossingen en anesthesie die op 1/6/2018 in voege gaan.

423511: Bijkomend honorarium bij de verstrekking 423010-423021 wanneer deze ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag wordt verricht

423533: Bijkomend honorarium bij de verstrekking 424012-424023 wanneer deze ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag wordt verricht

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.065

In het BS van 21/6/2018 verscheen de benoeming van de leden-artsen van de provinciale geneeskundige commissies.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies