We houden je op de hoogte

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.103

 

Geachte collega

Het ASGB zal op donderdag 26 september om 19:30u een delegatie van ASO ontvangen op de raad van bestuur.

De bedoeling is om na te gaan hoe we best kunnen tegemoet komen aan hun terechte wens tot verbetering van hun sociale bescherming en van hun werkomstandigheden.

Mogen we u vragen om deze uitnodiging breed te verspreiden bij de ASO die in uw ziekenhuis werkzaam zijn?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.102

 

Geachte collega

In het BS van 3/9/2019 verscheen een Besluit van de Vlaamse regering i.v.m. zorgstrategische planning.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

26 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.101

 

Geachte collega

In het BS van 29/8/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.100

 

Geachte collega

In het BS van 29/8/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m. de definitie van peer-reviewed tijdschriften.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.099

 

Geachte collega

In het BS van 21/8/2019 verscheen een KB i.v.m. de procedure voor het aanstellen van een bewindvoerder voor wilsonbekwame personen.

Op dit ogenblik kan elke arts dergelijke omstandige medische verklaring opstellen en is er nog geen erkenning nodig maar dit ligt wel in de lijn van de verwachtingen.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.98

 

Geachte collega

In het BS van 12/8/2019 verscheen een Besluit van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie i.v.m. de erkenning van ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.097

Geachte Collega

Zopas maakte het Agentschap Zorg & Gezondheid de nieuwe lijst bekend van prioritaire zones, nl. huisartsarme gebieden waar huisartsen recht hebben op een premie van € 20.000 wanneer ze er zich vestigen. U kan deze lijst raadplegen via de volgende link https://www.zorg-en-gezondheid.be/prioritaire-zones-huisartsen

De premie kan aangevraagd worden via het ASGB dat reeds 11 jaar als Steunpunt functioneert. Ook als u vragen heeft, kunt u zicht wenden tot ons secretariaat.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.095

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.094

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.093

 

Geachte collega

In het BS van 19/7/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.092

 

Geachte collega

In het BS van 7/8/2019 verscheen KB i.v.m. de dotatie voor het KCE voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.091

 

Geachte collega

In het BS van 8/8/2019 verschenen 2 Besluiten over de audit i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

19 JULI 2019. - Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.090

 

Geachte collega

In opdracht van het Verzekeringscomité wordt een herziening van de nomenclatuur aangekondigd. Niets te vroeg wat ons betreft.

We vragen u wie van onze leden uit de aangehaalde disciplines bereid is om aan de validatie mee te werken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.089

 

Geachte collega

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ verdeelt onder de voor erkenning bevoegde overheden.

De volgende verdeling werd voorgesteld:

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.088

 

Geachte Collega

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor voordelen aan zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.087

Geachte collega

In het BS van 1/7/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.086

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van gespecialiseerde zorgprogramma's acute beroertezorg met invasieve procedures.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.085

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.084

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der universitaire ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen