We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT 2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.110

 

In het BS van 20/5/2020 verschenen 2 MB’s i.v.m. de invoering van 2 nieuwe bijzondere beroepstitels: klinische infectiologie en medische microbiologie.

Het is zeer verwonderlijk dat veel vroeger uitgebrachte adviezen van de Hoge Raad (bv. algemene inwendige geneeskunde, pediatrie, reumatologie, …) nog steeds niet werden opgevolgd.

Het gaat om titels van niveau 3 waarvoor dus eerst een basiscompetentie moet verworven zijn. In het slechtste geval kan de erkenning infectiologie een bijkomende opleiding van 4 jaar vergen wat wij toch wel erg overdreven vonden.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.109

 

Op 20/05/2020 werd het protocolakkoord met betrekking tot de triage- en afnamecentra goedgekeurd door de leden van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Hierin zijn de op 7/05/20 genomen besluiten vastgelegd. Daarover werd op 10/05/20 al een brief gestuurd naar de huisartsenkringen en de verantwoordelijken van de triagecentra.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.108

 

In het BS van 19/5/2020 verscheen een uitgebreid KB i.v.m. maatregelen om de continuïteit van zorg te verzekeren tijdens de COVID-19 pandemie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

13 MEI 2020. - Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.107

Sciensano vraagt ons om volgende mededeling aan u door te geven:

Huisartsen: essentiële partners voor succesvolle contactopvolging

In het kader van de exit-strategie is het opvolgen van contacten cruciaal om de verspreiding van covid-19 en een nieuwe epidemiepiek zoveel mogelijk te vermijden.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.106

 

Naar aanleiding van de informatiesessie van 25 september 2019 over de herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, vraagt het RIZIV nu de namen en contactgegevens te verstrekken van deskundige artsen die bereid zijn mee te werken aan de validatie per specialiteit van de voorstellen van omschrijvingen voor een derde groep van verstrekkingen.

De omschrijvingen gaan om de volgende artikelen en specialiteiten:

-          Artikel 14 f)) - Bloedvatenheelkunde

-          Artikel 14 c) - Plastische heelkunde

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.105

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.103

 

Een verduidelijking in de gevalsdefinitie. werd aangebracht op de website van Sciensano. De andere procedures waar deze gevalsdefinitie vermeld wordt, werden eveneens aangepast.

De fact sheet over COVID-19 kreeg eveneens een update en bevat nu onder andere info over ventilatie, het effect van het klimaat en het voorkomen van immuniteit.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.102

 

Op de website van het RIZIV verscheen een bericht over de vergoeding van de afname van stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen, door huisartsen.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.101

Op 14 mei 2020 schreven de leidend ambtenaren van het FAGG, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de RiSK Management Group een gezamenlijke brief aan de zorgverleners met info en een stand van zaken over de distributie van beschermingsmateriaal.

In die brief wordt uitgelegd hoe de overheid wil voorzien in de distributie van mondmaskers.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.100

 

Geachte collega

In het BS van 8/5/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten vasculaire heelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.099

 

Geachte collega

In het BS van 6/5/2020 verscheen een KB i.v.m. COVID-19 maatregelen in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.098

 

Geachte collega

In het BS van 6/5/2020 verscheen een Besluit i.v.m. medisch afval gedurende de COVID-19 crisis.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

24 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.097

 

Vandaag stuurden wij onderstaand bericht naar de pers:

Persbericht 12.05.2020

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.096

 

Geachte collega

In het BS van 27/4/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor radiotherapie.

De beslissing van de NCAZ dateert van oktober 2017 !

Een grondiger herziening van de nomenclatuur van artikel 18 is aan de orde en is tevens voorwerp van de studie door Möbius.

Leden die daarvoor suggesties hebben kunnen deze overmaken aan het secretariaat.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.095

 

Vandaag ontvingen de huisartsenkringen en verantwoordelijken van een triagecentrum een brief (te lezen via deze link) met de beslissingen die werden genomen tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 7 mei 2020 over de rol van de triagecentra in de teststrategie van de bevolking. 

In het eerste deel leest u een samenvatting van de besluiten.

Daarna volgt een omstandige uitleg.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.094

 

In het kader van de testing-tracing strategie hebben de triagecentra Covid-19 er een extra functie bijgekregen. Naast het lichamelijk onderzoek van een op Covid-19 verdachte patiënt kan er in deze centra ook een staalafname voor PCR testing gebeuren, op voorschrift van een huisarts.

Deze staalafname hoeft niet door een arts te gebeuren (het mag wel), maar kan ook worden gedaan door een verpleegkundige of een labo-medewerker.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.093

 

Er zijn twee nieuwe getuigschriften: van arbeidsongeschiktheid en een "quarantainegetuigschrift".

Deze zijn bedoeld voor de werkgever. Dus niet te verwarren met de "vertrouwelijk", bestemd voor de mutualiteit!


Medische getuigschriften bestemd voor werkgevers en zelfstandigen

Naar aanleiding van de beslissingen die de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 4 mei 2020 heeft genomen, zijn er ten behoeve van de artsen twee nieuwe getuigschriften, die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt.

0