We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.026

 

Geachte collega

In het BS van 3/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de werking van de medische huizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.025

 

Geachte collega

In het BS van 30/1/2020 verscheen een KB met nieuwe nomenclatuur voor ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

12 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.024

 

Geachte collega

In het BS van 28/1/2020 verscheen een wijziging aan de nationale overeenkomst psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de VI.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

0
ASGB-BERICHT 2020.023

 

Geachte Collega

Naar aanleiding van het artikel in de Standaard op 15/02/2020 over een patiënte met de zeldzame aandoening MAS, stuurden wij bijgaande brief naar de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv en naar Mevr. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.022

 

Geachte collega

In het BS van 20/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de vergoeding van de HAIO.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.021

 

Geachte collega

In het BS van 31/1/2020 verscheen de datum voor het toelatingsexamen arts en tandarts.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

14 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2020

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.020

 

Geachte collega

 

Een herziening van de chirurgische daghospitalisatie is in voorbereiding.

Sommige verstrekkingen zouden van de dagkliniek naar de polikliniek kunnen verschuiven, andere zouden kunnen worden toegevoegd.

Een werkgroep zal hiervoor beroep doen op experten uit verschillende disciplines.

Graag vernamen we of u hiervoor kandidaat bent en of u ons in elk geval de nodige suggesties uit uw discipline kan overmaken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.019

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de nieuwe forfaitaire honoraria per verpleegdag voor klinische biologie.

Ze zijn in voege per 1/1/2020.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.018

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/3/2020 in voege treden.

588350: Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen

589853: Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie, ongeacht het aantal afnamen

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.016

 

Geachte collega

Bij deze herinneren we er u aan dat de aanvraag voor de Riziv-premie voor gepensioneerden (voor de jaren 2016, 2017, 2018) uiterlijk op 29/2/2020 moet ingediend zijn.

De modaliteiten en het aanvraagformulier vindt u terug op de Riziv-website en worden nogmaals bijgevoegd.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.015

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u nieuwe nomenclatuur die op 1/2/2020 in voege treedt.

Voor een aantal oftalmologische verstrekkingen kan geen toezicht- of coördinatiehonorarium voor de dagkliniek meer worden aangerekend.

Het betreft een van de besparingsmaatregelen die de financiering van de OCT moest mogelijk maken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.014

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u nieuwe nomenclatuur voor fysiotherapie die op 1/2/2020 in voege treedt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.013

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een enkele nieuwe tarieven vanaf 1/2/2020 (oftalmologie, dialyse).

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.010

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de berekeningswijze van de forfaitaire honoraria klinische biologie per verpleegdag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.009

 

Geachte collega

In het BS van 16/1/2020 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2020.​

met collegiale zorg, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0