We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.048

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.046

 

Geachte collega

We vroegen om de alsmaar aanslepende aanvraag voor de Rizivpremie voor gepensioneerde artsen opnieuw te bespreken op de vergadering van de NCAZ van 18/3.

Volgens het Riziv ligt het dossier nog steeds bij de minister van Begroting. Het moet ook nog naar de Raad van State. Het zal dus nog heel wat tijd vergen vooraleer dit zal afgehandeld zijn.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.045

 

Geachte collega

Bijgevoegde brief werd verstuurd aan de heer J. De Cock, voorzitter van de NCAZ en aan de heer Luc Van Gorp, voorzitter van het IMA.

We vroegen om dit te agenderen op de NCAZ van maandag 18/3.

De ziekenfondsen konden ons geen zinnige verklaring geven waarvoor deze registratie nog dient.

Toch wensen ze deze te behouden omdat er ‘mogelijk later iets mee zou kunnen gedaan worden’ en ze wensen zelfs dat deze gegevens in de toekomst gecodeerd zouden verstuurd worden. De administratieve last zou dus nog toenemen.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2019.044

 

Geachte collega

De zorgtrajectcontractformulieren werden sedert 1/1/2019 aangepast.

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens voor wetenschappelijke evaluatie te laten gebruiken en de arts of het ziekenhuis moeten hun KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) ook opgeven.

De reeds lopende contracten blijven geldig.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.043

 

Geachte collega

 

Volgende week wordt op de NPCGZ deze adviesaanvraag i.v.m. de medische raad van de netwerken besproken.

Graag vernemen we welke aandachtspunten u hier wenst besproken te zien.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.042

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de plannen van de minister i.v.m. de erkenning en financiering van de stagemeesters.

Tevens het advies dat de Hoge Raad hierover in oktober ll. geformuleerd  heeft.

Op onze vraag heeft de kabinetsvertegenwoordiger bevestigd dat het oorspronkelijke plan om ook de assistentiehonoraria hiervoor te gebruiken (voorlopig?) niet doorgaat.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.041

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de Hoge Raad van 14/3/2019 werd bijgevoegde adviesaanvraag en voorontwerp van KB i.v.m. de erkenningen psychiatrie en kinderpsychiatrie besproken.

Deze discussie sleept al lang aan en stuitte op grondige meningsverschillen tussen beide beroepsgroepen.

Graag vernemen we de menig van onze leden psychiaters en kinderpsychiaters dienaangaande.

Een vergadering kan eventueel (op zeer korte termijn) worden afgesproken indien dit nuttig geacht wordt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

ASGB-BERICHT 2019.040

 

Geachte collega

In het BS van 7/3/2019 verscheen een Besluit i.v.m. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

ASGB-BERICHT 2019.039

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie, intravitreale injecties. Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.038

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor pijnbestrijding.

Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.037

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie, zeldzame ziekten.

Ze gaat in voege op 1 april. (zie ook corrigendum).

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.036

 

Geachte collega

In het BS van 26/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor PET-scan bij neurodegeneratieve aandoeningen.

442735-442746 Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel van het onderzoek, voor neurodegeneratieve indicaties.

Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.035

 

Geachte collega 

Indien een van onze leden interesse heeft om in deze werkgroep te zetelen dan vernemen we het graag via het secretariaat.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.034

Geachte Collega,

Van het Agentschap Zorg en Gezondheid ontvingen wij volgende mededeling m.b.t. uitbreiding prioritaire zones, meer bepaald Lier dat nu volledig prioritair is tot 31/12/2019.

Met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Geachte,

De dokterskring Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving vzw rapporteerde het verkeerde aantal huisartsen voor de berekening van de prioritaire zone in 2018.  De huisartsenkring vroeg een laattijdige correctie aan.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.033

 

Geachte collega

In het BS van 19/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor borstplastie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.032

 

Geachte collega

In het BS van 18/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van Bordetella pertussis. Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.031

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van de gevoeligheid van niet-tuberculeuze mycobacteriën.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019;030

 

Geachte collega

In het BS van 12/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het insnijden van oppervlakkige phlegmone.  Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID