We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2023.059

Impressies van ASGB-debat over de gezondheidszorg van de toekomst

 

Artsenkrant heeft een mooie impressie gemaakt van het debat over de gezondheidszorg van de toekomst dat zaterdag jl. op ons congres gevoerd werd.

https://www.artsenkrant.com/actueel/de-olifant-in-de-kamer/article-normal-66019.html

https://www.artsenkrant.com/magazine/einde-van-de-wereld-nog-niet-in-zicht/article-normal-66031.html

ASGB-BERICHT 2023.050

Terugblik op geslaagd ASGB-congres

 

Op ons congres van zaterdag jl. werden een aantal interessante debatten en discussies gevoerd. De medische pers was goed vertegenwoordigd.

Hierna vindt u de links naar drie sfeerreportages van De Specialist/Medisfeer over het debat “Zorglandschap voor de toekomst”.

Link naar discussie over de honoraria https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/honoraria-niet-onder-druk-als-staatsschuld-almaar-stijgt.html

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2023.070

GMD-starterspremie goedgekeurd op Medicomut

 

Op de vergadering van NCAZ (Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen) van gisteren, 27 maart 2023, werd de GMD-starterspremie goedgekeurd.

Het Kartel (ASGB/GBO/MODES) heeft twee jaar geleden (zie ons bericht hierna van 25 feb 2021, https://www.asgb.be/node/17123) al aangedrongen op een compensatie voor het feit dat starters in hun eerste jaar nog weinig of geen GMD-erelonen kunnen ontvangen, terwijl ze wel al het werk aan de betrokken dossiers moeten doen. Met de invoering van deze premie wordt hier een mouw aan gepast.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.069

GMD chronische patiënten: leeftijdsuitbreiding nu pas in Staatsblad

 

In 2022 werd het toepassingsgebied van het verhoogd GMD fors uitgebreid: enerzijds werd de beginleeftijd van 45 jaar naar 30 jaar verlaagd en anderzijds werd de eindleeftijd van 75 jaar naar 85 jaar verhoogd. In een bericht van 7 maart 2022 schreven we al dat dit onmiddellijk (lees: al in 2022) toegepast kon worden maar dat het nog een hele tijd zou duren voor dit in het Staatsblad gepubliceerd zou worden, zie https://www.asgb.be/node/28325.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.068

ASGB/Kartel vraagt rechtzetting van nieuw KB over A-honoraria op spoed

Een opmerkzame collega heeft ons attent gemaakt op een materiële fout in het KB van 26 februari 2023 waarover we u onlangs melding maakten (https://www.asgb.be/node/28544).

Per vergissing werd het woord ‘geneesheer’ vervangen door ‘huisarts’ in plaats van door ‘arts’. Het brevet in de acute geneeskunde was inderdaad toegankelijk voor alle geneesheren en niet alleen voor huisartsen.

Overheid
ASGB-BERICHT 2023.067

RIZIV maakt deconventiecijfers voor 2023 bekend

 

Het Riziv publiceerde zopas de toetredingscijfers tot het akkoord voor 2023. Voor het Rijk, voor alle artsen samen bedraagt dit 86,5%, voor de huisartsen apart 91,2%

Steeds met de opmerking dat niet alle artsen die geen weigering betekend hebben nog medisch actief zijn. Daarom vroegen we vroeger al om de cijfers apart te analyseren voor de geaccrediteerde artsen, dus degenen die een bepaalde activiteitsdrempel moeten behalen. Voor die groep bedraagt het aantal weigeringen 20,76%.  

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.066

Uitnodiging: neem deel aan de ASGB-evaluatie van de CO voor ASO

 

Op 19 april 2023 wordt binnen de NPCAZ (nationale paritaire commissie artsen ziekenhuizen) de CO (collectieve overeenkomst) voor de ASO besproken.

We hebben via e-mail al heel wat interessante opmerkingen vanwege ASGB-leden ontvangen. Omdat we merken dat de problematiek fel leeft, willen we deze opmerkingen ook bespreken in een online-meeting.

Deze zal doorgaan via Zoom op dinsdag 18 april om 20 uur (op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn).

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.065

Zelfstandige arbeidsartsen: niet alle prestaties zijn nog vrij van btw

 

Sinds 1 januari 2022 zijn enkel nog prestaties met een zgn. therapeutisch doel vrijgesteld van BTW. In eerdere circulaires en FAQ’s had de BTW-administratie laten uitschijnen dat de prestaties die een arbeidsarts doet, aan deze definitie voldoen, lees: een therapeutisch doel hebben.

ASGB-BERICHT 2023.064

ASGB-webinar over de nomenclatuur

 

ASGB biedt aan zowel leden als niet-leden de mogelijkheid om online een cursus te volgen over ‘hoe de nomenclatuur toepassen?’ (inhoud zie hieronder). Voor leden is dit gratis, niet-leden betalen € 40.

Deze cursus wordt gegeven door een specialist ter zake, de heer Willy De Buyser, gewezen senior-inspecteur bij Solidaris, en kadert in de rubriek ‘ethiek en economie’ van de accreditering. De aanvraag hiervoor is in behandeling.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2023.063

Tijdslijn voor toekenning RIZIV-sociaal statuut 2022

Sinds premiejaar 2020 is een voorafgaandelijke papieren aanvraag van het RIZIV-sociaal statuut niet meer nodig. Het RIZIV werkt nu immers met een geautomatiseerde, digitale procedure via ProGezondheid.be (het vroegere MyRiziv.be). Ook voor premiejaar 2022 is dat het geval. U hoeft dus geen aanvraag meer te doen, het RIZIV laadt alles zelf op in ProGezondheid.be. Hierna vindt u de timing van de procedure.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2023.062

Geen e-GMD? Patiënten behouden remgeldverlaging tot eind 2024

 

Sinds enkele jaren kan een GMD alleen nog elektronisch verlengd worden. Het kan dus niet meer op papier.

De huisarts die niet overgeschakeld is op het elektronisch verlengen kan bijgevolg geen GMD-erelonen meer ontvangen. Zijn patiënten behielden echter tot 31 december 2022 hun rechten inzake de remgeldverlaging.

ASGB-BERICHT 2023.061

Last call: inschrijven voor ASGB-symposium voor starters

 

Datum: donderdag 23 maart 2023 van 18u30 tot 22u. Locatie: Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt. Deelname is GRATIS. Onthaal om 18u.

Wees er snel bij, de inschrijvingen worden afgesloten op maandag a.s.  20 maart 2023. Inschrijven kan via het webformulier uit de link hierna. https://www.asgb.be/form/2023/symposium/starters

 

Programma

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2023.060

OPROEP: graag nog feedback over de collectieve overeenkomst ASO

 

Op 20 februari jl. vroegen we u naar uw evaluatie van de collectieve overeenkomst met de ASO. Zie https://www.asgb.be/node/28525

We ontvingen een aantal interessante opmerkingen, waarvoor dank, maar we kregen graag een bredere respons en doen daarom een nieuwe oproep.

Op 19 april worden alle reacties (die we uiteraard zullen anonimiseren) verzameld en besproken in de NPCAZ. Daarna kunnen al dan niet aanpassingen in de ene of de andere zin aan deze CO worden overwogen.

ASGB-BERICHT 2023.058

Gesmaakte voordrachten over de ziekenhuishervorming door Prof Kips en Dr. Rutsaert

 

De Specialist heeft nog twee extra reportages gemaakt over ons congres van zaterdag jl.

Dr. Robert Rutsaert over de herijking

https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/herijking-volgens-r…

Prof. Dr. Johan Kips over o.a. het verschil tussen directe en indirecte kosten

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.057

Nieuw MB over implantaten thoracale heelkunde en cardiologie

 

In het Staatsblad van 16 maart 2023 is een MB i.v.m. de tegemoetkoming voor implantaten thoracale heelkunde en cardiologie gepubliceerd.

U kunt de integrale inhoud van het nieuwe MB terugvinden in de wordfile als bijlage.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.056

Nieuw KB over de aanrekenbaarheid van A-honoraria op spoedgevallen

 

In het Staatsblad van 15 maart 2023 is een KB gepubliceerd over de aanrekenbaarheid van de A-honoraria op de spoedgevallen. Het treedt in voege op 1 mei 2023.

De DGEC is al enkele jaren bezig met een doorlichting van de facturatie op de spoedgevallen. Er werden daarbij al heel wat onregelmatigheden, in sommige gevallen in de termen van de DGEC manifeste fraude, vastgesteld. Terugvorderingen zouden ook al geëist zijn.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2023.055

Prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2023 gepubliceerd

 

In het Staatsblad van 15 maart 2023 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2023.

Voor raadpleging van de tabel, zie de pdf als bijlage. Deze bedragen zijn van toepassing voor opnames uit de periode na 31 december 2022 en vóór 1 januari 2024.

ASGB-BERICHT 2023.054

15 maart is laatste dag om te checken of u op kiezerslijst staat

In juni 2023 vinden er opnieuw medische verkiezingen plaats. Alle artsen die op de officiële kiezerslijst staan, opgemaakt door het RIZIV, kunnen stemmen. Vergissingen zijn echter niet uitgesloten en een controle van de lijst is maar mogelijk t.e.m. vandaag, 15 maart 2023. Dit kan via de volgende link: https://webappsa.riziv-inami.fgov.be/ElectorListChecking/default.aspx?lang=nl&option=Introduction.

ASGB-BERICHT 2023.053

OPROEP : geïnteresseerden voor WG digitaal verwijsvoorschrift ?

Recip-e werkt momenteel samen met het RIZIV aan de digitalisering van de zogenaamde verwijsvoorschriften. Om de knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen, zoekt de organisatie praktiserende huisartsen en artsen-specialisten om deel te nemen aan multidisciplinaire werkgroepen. Wie interesse heeft om deel uit te maken van deze werkgroepen, kan zich aanmelden via info@asgb.be.

Hierna vindt u de link naar het uitgebreide bericht vanwege Recip-e. 

ASGB-BERICHT 2023.052

ASGB-congres: slottoespraak Dr Gevaert over ‘de vakbond’

De vakbond. Voor mij was dit gelinkt aan spoorbonden die het treinverkeer platleggen. Aan stakingspiketten. Aan overal nee op zeggen. Aan brugpensioen opnemen door jezelf te laten ontslaan. Aan corporatisme quoie.

En nu sta ik zelf bijna 2 jaar mee aan het hoofd van een vakbond. Mijn oude ik draait zich om in zijn graf omwille van zoveel hypocrisie. Edoch. Enige principiële lenigheid is onontbeerlijk om te overleven.