Archief

Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT 2021.119

 

Volgens een KB van 10 september 2020 zouden de huisartsenwachtposten vanaf 1 juli 2021 binnen de dertig dagen hun aanvragen moeten indienen om erkend te worden binnen een functioneel samenwerkingsverband. Op de valreep, lees: op 25 juni 2021, is er echter een KB verschenen dat de invoering hiervan met 1 jaar uitstelt (tot 1 juli 2022).

Hieronder vindt u de integrale tekst van dit KB.


Publicatie : 2021-06-25

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Overheid
ASGB-BERICHT 2021.117

 

Jo De Cock heeft op 25 juni jl. zijn afscheid aangekondigd als administrateur-generaal van het RIZIV. ASGB/Kartel wenst bij deze de heer De Cock van harte te bedanken voor zijn inzet en dossierkennis gedurende al die jaren. Wij zijn ook zeer verheugd om te vernemen dat hij een aantal organen nog enige tijd zal blijven voorzitten.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.116

 

Wie niet op een uitnodiging voor vaccinatie inging, krijgt een tweede kans.

Vanaf 30/06/2021 kunnen mensen, die tot nu toe niet gereageerd hadden op een uitnodiging zich op de reservelijst Qvax zetten.

Als zij niet als reserve worden opgeroepen, zullen zij later alsnog een uitnodiging ontvangen. Die zal verstuurd worden als alle 16+’ers in de regio hun eerste uitnodiging hebben gekregen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.115

 

Het Riziv heeft op 24 juni jl.  de nieuwe te factureren bedragen gepubliceerd voor het forfaitair honorarium per opneming voor de medische beeldvorming.

Ze zijn in voege sedert 1 juni 2021.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.114

Vanaf 24/06 veranderen de regels na een hoog-risico contact voor personen die volledig gevaccineerd werden.
Vanaf 01/07 veranderen ook de regels rond quarantaine en testen na reizeningrijpend.
Patiënten kunnen herstel-, test- en vaccinatiecertificaten terugvinden via mijngezondheid.be en covidsafe.be.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.112

 

Op 23 juni 2021 is een KB m.b.t. nomenclatuur klinische biologie gepubliceerd, meer bepaald inzake het opsporen van CMV.

U vindt als bijlage bij dit bericht de integrale tekst van het KB én de nota van de NCAZ die aan de basis ervan ligt.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.111

 

In de NCAZ werd afgelopen week de 40 miljoen euro voor appropriate care afgeklopt. Van die bespaarde 40 miljoen zal er alvast een deel besteed worden aan twee bestemmingen waarop ASGB/kartel aangedrongen heeft en die ook in het akkoord 2021 werden opgenomen.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.107

 

Op 9 juni is een KB gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur ORL.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor het onderzoek van de slikfunctie, met name na een CVA.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en van de onderliggende beslissing van de Medicomut.

0