Besluiten over COVID-tegemoetkomingen ziekenhuizen gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2021.163
Icoon thema staatsblad

Op 16 september jl. hebben we u al gemeld dat de ministerraad de besluiten over de COVID-tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen had goedgekeurd. Zie https://www.asgb.be/node/28209.

Deze besluiten zijn vandaag, 30 september 2021, in het Staatsblad gepubliceerd. Het gaat om een KB dat het basis-KB van 30 oktober 2020 aanpast en verfijnt, en om twee MB’s, één voor de algemene ziekenhuizen en één voor de psychiatrische ziekenhuizen, die deze KB’s verder concretiseren (en o.a. de verdeling over de ziekenhuizen regelen).

U vindt de integrale tekst van de drie besluiten als bijlage bij dit bericht.