COVID-premie HAIO goedgekeurd door ministerraad

ASGB-BERICHT 2021.156
Corona

De artsensyndicaten, en niet in het minst het Kartel, hebben begin 2021 aangedrongen opdat niet alleen de ASO die veel COVID-werk verricht hebben in 2020 daarvoor beloond zouden worden, maar evenzeer de HAIO. Via de link hierna kunt u het persbericht van toen nalezen https://www.asgb.be/node/17115.

Enkele maanden later is er schot in de zaak gekomen, toen diezelfde artsensyndicaten, een voorstel daartoe op 26 april 2021 door de Medicomut hebben gehaald, zie https://www.asgb.be/node/17166.

Een volgende horde werd zopas genomen, nu ook de ministerraad dit voorstel op 10 september jl. heeft goedgekeurd. De HAIO die tussen 1 september en 30 november 2020 aan het werk waren in een huisartsenpraktijk of stage liepen in een ziekenhuis, hebben recht op een aanmoedigingspremie van (maximaal) € 985 bruto.

De laatste stap is nu de publicatie van het betrokken KB in het Staatsblad. Zodra dat gebeurd is, wordt de premie binnen de maand gestort aan de interuniversitaire coördinatiecentra die op hun beurt binnen de maand doorstorten aan de HAIO.