COVID-premie voor HAIO goedgekeurd door het RIZIV

ASGB-BERICHT 2021.077
Corona

De NCAZ (Nationale commissie artsen-ziekenfondsen) heeft op aangeven van onder meer ASGB/kartel een premie in het leven geroepen die het harde werk van de HAIO tijdens de tweede COVID-golf moet belonen. Deze premie bedraagt in principe € 985 bruto per persoon.

Het voorstel werd gisteren, 26 april 2021, goedgekeurd zodat het KB daaromtrent nu - hopelijk snel - in het Staatsblad kan verschijnen.

We merken nog op dat de HAIO die tijdens de tweede golf stage liepen in een ziekenhuis, hun premie zouden moeten krijgen uit het ‘KB voorschotten’, dus van het ziekenhuis. Hopelijk krijgen zij, én de ASO, die centen ook effectief.