Diabetes akkoordraad

ASGB-BERICHT 2019.117
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

De voorbije maanden werden we geregeld gecontacteerd door diverse diabetologen die heel wat kritiek hadden op de samenstelling en de werking van de Diabetes Akkoordraad.

De samenstelling is inderdaad al geruime tijd niet meer in overeenstemming met de regelgeving waardoor beslissingen ook zouden kunnen worden aangevochten.

In het bijzonder leeft de indruk dat de belangen van de kleinere (en zelfs minder kleine) ziekenhuizen onvoldoende verdedigd worden. Het zit vele jonge endocrinologen blijkbaar bijzonder hoog dat de nieuwe technieken die zij zopas in hun opleiding hebben leren hanteren, voor hen niet meer toegankelijk zijn.

Het ASGB heeft de voorzitster van de Akkoordraad bij het Riziv hierover geïnterpelleerd in een nota dd. 27/6/2019.

Naar aanleiding van deze nota werd door het Verzekeringscomité in eerste instantie gevraagd om bijkomende experten af te vaardigen. Dr. Rutsaert heeft zich hiervoor kandidaat gesteld en zal in afwachting van nieuwe benoemingen de vergaderingen bijwonen.

Tijdens de vergadering van de Akkoordraad van 16 oktober werd na een behoorlijk geanimeerde discussie beslist dat de samenstelling van de raad zal herzien worden.

Het College van Geneesheren-Directeurs heeft bijgevoegd voorstel, dat zeker niet te nemen of te laten is, ingediend.

We vragen al onze leden (en ev. niet-leden) diabetologen of dit voorstel aanvaardbaar is, of amendementen noodzakelijk zijn, of er alternatieve voorstellen zijn? Eén hiaat is bv. al dat er geen pediaters-diabetologen voorzien zijn.

Tevens kan iedereen al eens nadenken wie er eventueel kandidaat is om in deze raad te zetelen. Deze vergadert enkele malen per jaar ten huize Riziv. Er zal een verkiezing georganiseerd worden. De lijst met de ziekenhuizen die zich in elke groep (klein, middelgroot, zeer groot) bevinden zal nog worden meegedeeld.

Eind dit jaar en medio 2020 vervallen diverse diabetesovereenkomsten. Het is dus zeker nuttig om nu al concrete voorstellen van tekstwijziging in te dienen.

Zoals reeds eerder gemeld organiseert het ASGB op 28 november om 19:30u een overleg met de diabetologen waarop iedereen vriendelijk is uitgenodigd (Prins Boudewijnlaan 1, Kontich).

Omdat de gevraagde uitbreiding van de CGM-centra tot hiertoe geblokkeerd werd o.m. wegens niet voorzien budget zal het ASGB het Verzekeringscomité verzoeken om hier voor 2020 alvast rekening mee te houden. Wij menen dat het, zeker in het licht van de nakende erkenning van de netwerken, niet houdbaar is om een de facto moratorium op te leggen voor de opvang en behandeling van courante pathologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur