Diabetes akkoordraad

ASGB-BERICHT 2019.117
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

De voorbije maanden werden we geregeld gecontacteerd door diverse diabetologen die heel wat kritiek hadden op de samenstelling en de werking van de Diabetes Akkoordraad.

De samenstelling is inderdaad al geruime tijd niet meer in overeenstemming met de regelgeving waardoor beslissingen ook zouden kunnen worden aangevochten.

In het bijzonder leeft de indruk dat de belangen van de kleinere (en zelfs minder kleine) ziekenhuizen onvoldoende verdedigd worden. Het zit vele jonge endocrinologen blijkbaar bijzonder hoog dat de nieuwe technieken die zij zopas in hun opleiding hebben leren hanteren, voor hen niet meer toegankelijk zijn.

Het ASGB heeft de voorzitster van de Akkoordraad bij het Riziv hierover geïnterpelleerd in een nota dd. 27/6/2019.

Naar aanleiding van deze nota werd door het Verzekeringscomité in eerste instantie gevraagd om bijkomende experten af te vaardigen. Dr. Rutsaert heeft zich hiervoor kandidaat gesteld en zal in afwachting van nieuwe benoemingen de vergaderingen bijwonen.

Tijdens de vergadering van de Akkoordraad van 16 oktober werd na een behoorlijk geanimeerde discussie beslist dat de samenstelling van de raad zal herzien worden.

Het College van Geneesheren-Directeurs heeft bijgevoegd voorstel, dat zeker niet te nemen of te laten is, ingediend.

We vragen al onze leden (en ev. niet-leden) diabetologen of dit voorstel aanvaardbaar is, of amendementen noodzakelijk zijn, of er alternatieve voorstellen zijn? Eén hiaat is bv. al dat er geen pediaters-diabetologen voorzien zijn.

Tevens kan iedereen al eens nadenken wie er eventueel kandidaat is om in deze raad te zetelen. Deze vergadert enkele malen per jaar ten huize Riziv. Er zal een verkiezing georganiseerd worden. De lijst met de ziekenhuizen die zich in elke groep (klein, middelgroot, zeer groot) bevinden zal nog worden meegedeeld.

Eind dit jaar en medio 2020 vervallen diverse diabetesovereenkomsten. Het is dus zeker nuttig om nu al concrete voorstellen van tekstwijziging in te dienen.

Zoals reeds eerder gemeld organiseert het ASGB op 28 november om 19:30u een overleg met de diabetologen waarop iedereen vriendelijk is uitgenodigd (Prins Boudewijnlaan 1, Kontich).

Omdat de gevraagde uitbreiding van de CGM-centra tot hiertoe geblokkeerd werd o.m. wegens niet voorzien budget zal het ASGB het Verzekeringscomité verzoeken om hier voor 2020 alvast rekening mee te houden. Wij menen dat het, zeker in het licht van de nakende erkenning van de netwerken, niet houdbaar is om een de facto moratorium op te leggen voor de opvang en behandeling van courante pathologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0