OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

2022.099

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

U kunt onze raad van bestuur daarvoor de nodige inspiratie te bezorgen (via een e-mail naar info@asgb.be, eventueel door het modelformulier van blz. 4 e.v. van de pdf als bijlage bij dit bericht te gebruiken), uiteraard zonder we garanties kunnen geven vermits de wensen altijd hoger zijn dan het budget toelaat.

De procedure wordt overigens bemoeilijkt omdat sommigen van de transversale zorg en de multidisciplinariteit een godsdienst gemaakt hebben waarvoor alle andere behoeften moeten wijken.

Door de aanslepende discussies is het voorziene budget voor 2022 al zo goed als verloren en het laat zich aanzien dat dit voor een groot deel van 2023 ook het geval zal zijn.

Het ASGB/Kartel is het er dus helemaal niet mee eens dat de eventuele budgettaire marge opnieuw volledig en zonder uitgewerkte concrete dossiers of budgetraming aan dergelijke projecten zou worden toegekend.

De opwaardering van de raadplegingshonoraria lijkt ons dan een betere besteding van het beschikbare budget.

Onze voorzitter heeft ons standpunt hierover al meermaals toegelicht. Cfr https://www.asgb.be/node/28384 en

 https://www.artsenkrant.com/actueel/quo-vadis-overlegmodel/article-opinion-57193.html

We blijven wel bereid om concrete dossiers te evalueren. We hebben er trouwens zelf twee van de zeven ingediend: respiratoire revalidatie (al is dit dossier momenteel nog geblokkeerd door het vasthouden aan het dogma van de conventie) en de somatische zorg bij psychiatrische patiënten.

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.118

Ook pensioen voor uw ASO- of HAIO-jaren, of beter een hoger RIZIV-sociaal statuut?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: u bouwt momenteel, in de huidige stand van zaken, GEEN pensioen op tijdens de jaren dat u als ASO of HAIO actief bent. Gezien de opleiding voor bepaalde specialismes nog toeneemt in duur, kan dit erg problematisch worden. Het is bv. niet ondenkbaar dat u straks slechts 1/3 van een volledig pensioen opbouwt.

2022.131

Vergist de minister zich over covid-vaccinatie door apothekers?

Medi-sfeer heeft deze week in haar papieren versie een uitgebreid interview met minister Vandenbroucke gepubliceerd. Zie https://www.medi-sfeer.be/nl/home.html.

De minister heeft het o.a. over de rol van de apothekers en zegt daarover: “De vaccinatiemogelijkheid voor de apotheker is er alleen voor covid en ook beperkt in de tijd”.

2022.130

OPROEP : FOD Volksgezondheid peilt naar aantal werkuren van huisartsen

 

De titel van dit bericht vat in twee woorden samen waar het over gaat. Men is op zoek naar huisartsen die hierover degelijke info kunnen bezorgen. ASGB-leden zijn daar goed voor geplaatst.

U kunt deelnemen via volgende link: https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de oproep. door de FOD