Afficheren conventiestatus en gangbare tarieven wordt wettelijk verplicht

ASGB-BERICHT 2021.176
Icoon thema staatsblad

Op 12 november 2021 is een wet in het Staatsblad gepubliceerd die de verplichtingen inzake het geven van financiële informatie op scherp stelt. Meer bepaald voorziet deze wet in de wettelijke verplichting om voorafgaand aan elke verstrekking uw conventiestatus en meest gangbare tarieven te afficheren.

Hoewel de wet dus nu al, veel vroeger dan verwacht, is gepubliceerd, treedt deze nog niet onmiddellijk in werking. Dat zal immers pas het geval zijn, wanneer een model van affiche, waarmee u de vermelde gegevens zal moeten bekend maken, in het Staatsblad wordt gepubliceerd.

Die affichemodellen worden per sector bepaald - de wet geldt niet enkel voor artsen maar voor alle zorgberoepen - en dat moet nog gebeuren. Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de op 12.11.2021 verschenen wet die art. 73 van de ZIV-wet aanpast.

2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.