KB over collectieve overeenkomst ASO verschenen

ASGB-BERICHT 2021.132
Icoon thema staatsblad

Op 28 juli 2021 is het KB verschenen dat de collectieve overeenkomst voor ASO die tot stand gekomen is in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen), algemeen verbindend verklaart voor gans de sector.

In eenvoudige woorden gezegd, betekent dit dat alle ‘werkgevers’ (ziekenhuizen/stagemeesters) vanaf het aankomende academiejaar de minimale voorwaarden uit deze collectieve overeenkomst moeten respecteren in het contract dat ze aanbieden aan een ASO.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het verschenen KB.