Tweede betaling COVID-beschermingsmateriaal eindelijk op komst

ASGB-BERICHT 2021.096
Icoon thema financiering

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Een eerste keer heeft u in dat verband een betaling ontvangen in december 2020 en dit bedrag had betrekking op de periode mei t.e.m. augustus 2020.

De tweede betaling was eigenlijk al voorzien voor eind maart 2021, maar de goedkeuring van het betrokken KB heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Dat is immers pas nu (25 mei 2021) gebeurd, waarna minister Vandenbroucke aangekondigd heeft dat de storting van deze tweede ‘schijf’ in juni 2021 zal gebeuren. Deze tweede schijf heeft betrekking op de prestaties van de periode september t.e.m. november 2020.

Hierna vatten we nog eens kort de krachtlijnen van deze vergoeding samen:

- Een arts heeft recht op een bedrag van € 2,5 per fysiek contact maar met een maximum van 200 contacten per kalendermaand. De facto gaat het dus om max. € 500 per maand. Het zijn de ziekenfondsen die het aantal ‘fysieke’ contacten tellen (teleconsulten tellen bv. niet mee).

- NKO-artsen en stomatologen worden aan grotere risico’s blootgesteld. Daarom geldt voor hen een hoger bedrag van € 20 per fysiek contact. Voor deze artsen spreken we dus over een tegemoetkoming van max. € 4.000 per maand.

- Medische huizen hebben recht op een forfait van € 500 per maand.

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het persbericht van Minister Vandenbroucke.

 

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0