Covid-vaccinatie: vanaf 2 april 2021 selectie van patiënten met prioriteit wegens comorbiditeit

ASGB-BERICHT 2021.064
Corona

 

Vandaag 2 april 2021 spreekt het laatste van alle parlementen die ons land rijk is, zich uit over de samenwerkingsovereenkomst, die de juridische basis vormt voor de volgende fase in de vaccinatiecampagne. Vanaf nu kan een selectie worden gemaakt van patiënten met comorbiditeiten, waardoor zij prioriteit krijgen bij de vaccinatie tegen Covid-19. Voor het zover was, moesten er eerst zeer veel onzekerheden worden weggewerkt, zowel technisch als b.v. op het vlak van privacy.

De lijst van comorbiditeiten is opgesteld in een ▶️ advies door de Hoge GezondheidsRaad (zie ook het ▶️ ASGB-bericht 2021.026):

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • - chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • - chronische hart- en vaatziekten
 • - obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • - diabetes type I of II
 • - chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • - dementie
 • - kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • - verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • - hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • - transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • - sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet:  https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • - chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • - chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • - syndroom van Down
 • - verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva

Alle huisartsen softwarepakketten zijn inmiddels in staat een audit te doen van de GMD’s en op eenvoudige wijze de correcte zorgelementen/diagnoses met bijbehorende codes bij de betreffende patiënten toe te voegen, als dat tot nu toe nog niet gebeurd was.

Vanaf 2 april kunnen de patiënten met comorbiditeiten dan ook geselecteerd worden en worden opgeladen naar de Vaccination Codes data base. De providers van de softwarepakketten hebben inmiddels de huisartsen op de hoogte gebracht hoe dit kan gebeuren. Men kan hele groepen tegelijk toevoegen, maar ook individuele patiënten. Ook later kan men altijd nog patiënten toevoegen aan de Vaccination Codes data base.

Ook de mutualiteiten hebben aan de hand van gegevens waarover zij beschikken lijsten aangelegd van patiënten met comorbiditeiten, die prioriteit moeten krijgen. Sommige zaken, zoals b.v. obesitas of chronische nierinsufficiëntie kunnen zij niet herkennen en daarom zijn de twee systemen van huisartsen en mutualiteiten complementair.

De mutualiteiten laden deze lijsten op naar de Vaccination codes data base op 2 april ’s avonds.

U moet zich deze Vaccination codes data base voorstellen als een vat , waar nu al alle rijksregisternummers inzitten van alle inwoners van België, die geboren zijn voor 2003. Door het overmaken van de lijsten van de mutualiteiten en van de huisartsen krijgen sommige van deze rijksregisternummers een extra aanduiding, waardoor men weet dat zij prioriteit moeten krijgen bij het versturen van de uitnodigingen voor vaccinatie. Hier staan dus geen diagnoses vermeld!

Als een patiënt zowel door de mutualiteit als door de huisarts prioriteit krijgt is dat niet erg: de dubbels worden er automatisch uitgehaald. Uiteindelijk zullen zo 1,2 à 1,5 miljoen patiënten geselecteerd worden voor prioritaire vaccinatie. Het hele systeem staat uitgelegd op de ▶️ website van eHealth.

Bij dit alles is het van het grootste belang dat u als huisarts steeds de laatste versie van uw softwarepakket gebruikt. Alleen daarin zitten telkens de laatste aanpassingen verwerkt.

De uitnodigingen voor vaccinatie gebeuren vanuit de Vaccination Codes data base. Als men van start gaat met de groep patiënten met prioriteit, wordt ook daar weer volgens de leeftijd gewerkt, dus de patiënten van 64 jaar eerst, enz.

In mededelingen aan de patiënten wordt er steeds op aangedrongen om niet naar hun huisarts te bellen met de vraag “of ze op de lijst staan”. Vanaf 8 april 2021 kunnen de patiënten dit zelf controleren op www.myhealthviewer.be  of www.mijngezondheid.belgie.be . Zij kunnen daar ook zien door wie ze geselecteerd werden: huisarts, mutualiteit of beide. Zij kunnen ook een lijst met FAQ's raadplegen op de website van hun mutualiteit of contact opnemen met hun mutualiteit.

ASGB-BERICHT

2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
ASGB-BERICHT

2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
ASGB-BERICHT

2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0