Prioriteit vaccinatie van patiënten van 18-64 jaar met comorbiditeit: eindelijk de officiële lijst

ASGB-BERICHT 2021.026
Corona

 

Op 5 februari 2021 heeft de Hoge Gezondheidsraad eindelijk zijn advies gepubliceerd met aanbevelingen om risicopatiënten in de leeftijdsgroep 18-64 jaar op basis van pathologie prioriteit te geven. U kunt dit advies lezen via deze link.

Men onderscheidt vijf groepen:

Prioriteitsniveau 1: 45- tot 64-jarigen met bepaalde comorbiditeit(en) en de 18- tot 64-jarigen met specifieke pathologieën.

Prioriteitsniveau 2: groep van de 45- tot 64-jarigen zonder comorbiditeit.

Prioriteitsniveau 3: groep van 18- tot 44-jarigen met een of meerdere comorbiditeiten.

Prioriteitsniveau 4: de rest van de bevolking.

En dan is er nog de groep ‘ethische en maatschappelijke prioriteit’; specifieke kwetsbare bevolkingsgroepen die moeilijker toegankelijk of identificeerbaar zijn, en die in vergelijking met de algemene bevolking extreem precair en/of kwetsbaar zijn ten aanzien van ziekten en/of de toegankelijkheid tot de zorg in het algemeen.

Het ASGB/kartel dringt er op aan deze groep een hoge prioriteit te geven.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad werd pas op 5 februari officieel gepubliceerd. De lijst circuleerde al wel in de werkgroep ‘risicopatiënten fase 1b’, waar het ASGB deel van uitmaakt. Hoewel wij aandrongen dit snel openbaar te maken, omdat iedereen dringend behoefte had aan goede informatie, werd ons uitdrukkelijk verzocht er nog niet mee naar buiten te komen, voordat de Hoge Gezondheidsraad alles officieel had gevalideerd en het advies op zijn website had gepubliceerd. Des te spijtiger dat minister Beke zich hier niet aan hield en dat we alles weer via de pers moesten vernemen op 3 februari.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0