Vlaams besluit over subsidiëring vaccinatiecentra gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2021.030
Corona

 

In het Staatsblad van 10 februari 2021 is het Besluit verschenen waarmee de Vlaamse regering de financiering van de gemeentelijke vaccinatiecentra regelt.

Het gaat enerzijds om een eenmalig forfaitair bedrag (€ 15.000 of € 30.000) voor de kosten van opbouw en afbraak van het centrum en anderzijds om een bedrag per inwoner (van € 1,533 per inwoner per maand) voor de andere kosten zoals huur, energie, schoonmaak, niet-medisch personeel, enz.

De centrumsteden hebben nog recht op een bijkomend forfait (van € 24.000 per maand).

U vindt de integrale tekst van het besluit als bijlage bij dit bericht.

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0