Akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2021 gepubliceerd op 25 januari

ASGB-BERICHT 2021.020
Icoon thema staatsblad

 

Vandaag, 25 januari 2021, is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat de 30-dagentermijn om geheel of partieel te deconventioneren vandaag ook is aangevangen en zal eindigen op 24 februari 2021. Dit kan enkel via MyRiziv gebeuren. Indien u wenst toe te treden tot het akkoord, hoeft u echter niets te doen.

Het bedrag van het Riziv-sociaal statuut voor 2021 is bepaald op:

€ 2.400,40 voor wie partieel conventioneert

€ 5.088, 58 voor een erkende arts die volledig conventioneert

€ 6.351,21 voor een ASO of HAIO die volledig conventioneert

We zijn tevreden dat we ondanks onze minderheidspositie en de onbestaande budgettaire marge, er toch in geslaagd zijn om ons belangrijkste programmapunt - de opwaardering van intellectuele akten - in dit akkoord vertaald te zien evenals in de prioriteiten voor 2022.

Voor de volledige inhoud van het akkoord verwijzen we naar ons vroegere bericht via deze link.

Reacties

Zelf ben ik 69 jaar en vier dagen op vijf intens aan het werk . Zeker in deze coronatijden.
Zelf ben ik onbezoldigd liaisonarts in de stad ( hoeft niet) en onbezoldigd CRA arts in een residentieel door Vlaanderen erkend centrum voor niet- aangeboren hersenverlamden ( hoeft wel ; veel wekelijks werk , ook en zeker nu in coronatijden, identiek aan het werk van CRAcollega’s in onze rustoorden.) iets voor ons ASGB.
Waar blijft ons sociaal statuut 2020 en nu ook 2021?
BEDANKT VOOR ALLE SYNDICALE WERK
Jos Ceyssens. Zoutleeuw

Ceyssens Jos

Geachte,

wie als gepensioneerde arts conventioneert, heeft recht op een vervangende conventiepremie ‘in geld’ (dus niet in een pensioen- of verzekeringscontract).

Net zoals bij de niet-gepensioneerden geldt voor de ‘uitkering’ van de Riziv-premie voor 2020 een nieuwe procedure via MyRiziv. Zie hiervoor ons websitebericht  nr 2021.06 van 6 januari 2021 “wanneer stort men uw Riziv-sociaal statuut van 2020?”.

Mvg,

Michel Wijns

Jurist ASGB

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0