Klinisch biologen ASGB uiten bezorgdheid over sneltesten

ASGB-BERICHT 2020.222

Klinisch biologen Davy Kieffer en Pieter De Schouwer hebben hun bezorgdheid geuit over het voornemen (en dito wetsvoorstel) om over te schakelen op het gebruik van sneltesten enerzijds en een schijnbaar gebrek aan vertrouwen in de klinische laboratoria anderzijds. Zij hebben daarvoor een e-mail gestuurd naar onder meer minister Vandenbroucke en coronacommissaris Facon.

U kunt de integrale brief via deze link raadplegen.

Bijlage

Reacties

Beste Collegae,

 

Ook in ons middelgroot ziekenhuis was er tijdens de 2e piek bij de verstrenging van de testindicaties nog ruimte voor ruim 250 extra testen per dag.

Wat de sneltesten betreft, deze zijn niet robust.  Zo test er minimaal 1 vals positief op fysiologisch water, de eerste therapie bij neusverstopping!

Blijkbaar vergeet men dat we als klinisch biologen niet voor niet 5 jaar opleiding genieten

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0