Zuurstof voor de zorg: wat met GMD-supplement voor starters?

ASGB-BERICHT 2020.200
Icoon thema financiering

 

Zoals al gemeld, werd op de Medicomut van maandag jl. beslist om dit supplement van € 20 per GMD te linken aan het aantal GMD’s van 2019.

ASGB/Kartel heeft tijdens de vergadering zelf al gewezen op het mogelijke perverse gevolg hiervan voor de startende huisartsen. Op deze manier dreigen immers heel wat huisartsen helemaal uit de boot te vallen (wie pas in 2020 gestart is) of maar een zeer fractionair bedrag te ontvangen (zeker wie bv. pas in 2019 gestart is maar zelfs ook wie in 2018 gestart is).

Wij hebben daarom vandaag een brief gestuurd naar zowel minister Vandenbroucke als naar Jo De Cock met de vraag om naar een oplossing te zoeken voor dit probleem.

U kunt de integrale brief terugvinden via de link hieronder.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0