Griepvaccinatie: nieuwe richtlijnen van de overheid

ASGB-BERICHT 2020.187

 

Prioriteit voor doelgroepen van categorie A

Op 29/10/2020 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (ICV) beslist om met onmiddellijke ingang absolute prioriteit te geven aan de vaccinatie van de risicodoelgroepen van categorie A, zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad:

Groep 1: personen met een risico op complicaties:

° alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap

° alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)

° alle personen vanaf 65 jaar

° personen die in een instelling verblijven

° kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als: 

               - de risicopersonen uit groep 1

               - kinderen jonger dan 6 maanden        

Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep geëvalueerd worden. Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van categorie B, met name personen tussen 50 en 65 jaar die niet tot categorie A behoren. Tot dan worden geen vaccins meer verstrekt aan deze doelgroep.

De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd. 

 

Instructies voor huisartsen en specialisten

° Griepvaccins mogen dit griepseizoen niet worden voorgeschreven noch toegediend aan personen die niet behoren tot de doelgroepen (categorie A noch B).
Tot 30 november, mogen griepvaccins enkel nog worden voorgeschreven aan personen die behoren tot categorie A.

     - Het voorschrijven aan patiënten uit categorie B, moeten worden opgeschort tot na 30 november. Eind november worden de overblijvende voorraden in kaart gebracht, als het dan mogelijk is kunnen mensen uit categorie B (personen tussen 50 en 65 jaar oud) een vaccin krijgen.

     - Het kan zijn dat patiënten uit categorie B zich wel aandienen met een vaccin die zij eerder hebben afgehaald, deze vaccinaties kunnen doorgaan.

° Geef op het voorschrift duidelijk aan dat de patiënt tot de beoogde doelgroepen behoort. Vermeld hierbij ook categorie A of B, zodat de apotheker weet of het vaccin al dan niet nu al kan afgeleverd worden.

° Informeer de personen die niet tot de beoogde doelgroepen behoren (categorie A noch B) dat er dit jaar onvoldoende voorraden zijn om hen van een vaccin te kunnen voorzien. Alle geplande vaccinatiemomenten voor de personen die niet tot de doelgroepen behoren, moeten geannuleerd worden.

° Informeer de personen die tot categorie B behoren, dat zij pas na 30 november een vaccin kunnen krijgen, in functie van de nog beschikbare voorraden.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0