Het geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 februari 2020

ASGB-BERICHT 2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

Sinds 1 november 2019 zijn nieuwe regels van kracht over de geldigheidsduur van een voorschrift. Die bedraagt nu altijd 3 maanden. Deze periode kan wel worden aangepast op het voorschrift. De periode kan worden ingekort (b.v. voor een antibioticumvoorschrift) of worden verlengd (b.v. voor medicatie voor chronische aandoeningen) tot maximaal 1 jaar.

Voor het papieren voorschrift is sinds 1 november 2019 een nieuw model ingevoerd. Het verschilt nauwelijks van het vroegere model, maar toch mogen 'oude' voorschriften niet met de hand worden aangepast (ondanks ons verzet tegen deze Kafkaiaanse regeling).

Er was een overgangsperiode, maar vanaf 1 februari 2020 mogen oude modellen niet meer worden geaccepteerd door de apotheker. U moet dus nieuwe boekjes laten drukken, of u kunt uw persoonlijke voorschriften aanmaken via myRIZIV.

Het grootste probleem is vooral dat de systemen voor het elektronisch voorschrijven nog niet zijn aangepast aan deze nieuwe regels. In een aantal softwareprogramma's kan de einddatum van een voorschrift wel al worden aangepast, maar de tweede datum kan nog niet worden verstuurd naar Recipe! Het zal dus lijken alsof u een voorschrift met een langere geldigheidsduur hebt opgesteld voor een chronische patiënt, maar deze boodschap komt niet terecht bij de apotheker.

De apotheker kan bij een elektronisch voorschrift voorlopig maar afleveren gedurende de eerste drie maanden.

Om extra consultaties en extra geloop naar de apotheek tengevolge van deze Kafka voor de patiënt te vermijden, raden wij u aan om op papier voor te schrijven voor een patiënt voor wie u medicatie wilt voorschrijven voor een periode langer dan drie maanden. Wij beschouwen dit als een geval van overmacht, waarin papieren voorschriften zijn toegelaten. (Maar denk er wel aan dat het een voorschrift 'nieuw model' moet zijn!).

Eind juni 2020 zou alle software voor het elektronisch voorschrijven pas zijn aangepast.

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0