Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 juni 2018 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -voor patiënten, die in een ziekenhuis verblijven

 

Artsen, die op 1 juni 2018 ouder zijn dan 62 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Voor een incidentele voorschrijver is de toepassing 'PARIS' beschikbaar via het eHealth-portaal. Meer informatie over PARIS is ook te vinden op de website van het RIZIV, via deze link

ASGB-leden krijgen gratis ondersteuning via Praktijkcoach voor het oplossen van alle problemen i.v.m. Recip-e, op het nummer 050 / 123 155.