Pensioenvorming artsen in opleiding

ASGB-BERICHT 2018.056
Icoon thema financiering

Op verzoek van het ASGB/kartel staat op de agenda van de medicomut van a.s. maandag 11 juni 2018 de pensioenvorming van artsen in opleiding. 

Het ASGB/kartel is van mening dat met de opbouw van een degelijk pensioen best zo vroeg mogelijk wordt gestart. Aangezien het merendeel van de jonge collega's later verder zal werken als zelfstandige, is de beste oplossing volgens ons om het RIZIV Sociaal Statuut te verhogen voor de huisartsen en specialisten in opleiding. Wij stellen voor om het vrijgekomen bedrag, dat wordt uitgespaard door het invoeren van prestatiedrempels voor het toekennen van het Sociaal Statuut, hier prioritair voor te gebruiken.

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur