Pensioenvorming artsen in opleiding

ASGB-BERICHT 2018.056
Icoon thema financiering

Op verzoek van het ASGB/kartel staat op de agenda van de medicomut van a.s. maandag 11 juni 2018 de pensioenvorming van artsen in opleiding. 

Het ASGB/kartel is van mening dat met de opbouw van een degelijk pensioen best zo vroeg mogelijk wordt gestart. Aangezien het merendeel van de jonge collega's later verder zal werken als zelfstandige, is de beste oplossing volgens ons om het RIZIV Sociaal Statuut te verhogen voor de huisartsen en specialisten in opleiding. Wij stellen voor om het vrijgekomen bedrag, dat wordt uitgespaard door het invoeren van prestatiedrempels voor het toekennen van het Sociaal Statuut, hier prioritair voor te gebruiken.

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0