Archief

coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
Staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT 2020.206

 

De subsidiëring van de infrastructuur van ziekenhuizen in Vlaanderen wordt geregeld door een Besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017.

Op 27 november jl. is een nieuwe Besluit (van 9 oktober 2020) verschenen dat de voorwaarden en procedures aanpast.

U vindt de integrale tekst van dit nieuwe besluit als bijlage.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.204

 

Op vrijdag 27 november jl. werd het KB gepubliceerd dat het bedrag van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2020 vastlegt op 8.876.592.683 euro.

De integrale tekst van dit KB vindt u hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.203

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per verpleegdag te factureren vanaf 1 november 2020.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.202

 

Als geaccrediteerd arts moet u in principe 20 credit points (CP) per jaar behalen, waarvan 3 in de rubriek Ethiek en Economie, én 2 vergaderingen bijwonen van de lokale kwaliteitsgroep (LOK) ter waarde van 2 CP per stuk. Omwille van de COVID-pandemie was dit in 2020 echter uitermate moeilijk. Daarom heeft de Accrediteringsstuurgroep beslist om de artsen te belonen voor “de ad hoc navorming die ze sowieso tijdens deze crisis hebben gevolgd”.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.201

 

Op 18 november 2020 is een MB (ministerieel besluit) in het Staatsblad verschenen dat bevestigt naar welke revalidatie-ziekenhuizen er in Vlaanderen patiënten getransfereerd kunnen worden in het kader van de COVID-epidemie.

U kunt de tekst van het MB terugvinden via de link hieronder.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.200

 

Zoals al gemeld, werd op de Medicomut van maandag jl. beslist om dit supplement van € 20 per GMD te linken aan het aantal GMD’s van 2019.

ASGB/Kartel heeft tijdens de vergadering zelf al gewezen op het mogelijke perverse gevolg hiervan voor de startende huisartsen. Op deze manier dreigen immers heel wat huisartsen helemaal uit de boot te vallen (wie pas in 2020 gestart is) of maar een zeer fractionair bedrag te ontvangen (zeker wie bv. pas in 2019 gestart is maar zelfs ook wie in 2018 gestart is).

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.199

 

Door het Regeringscommissariaat Corona werd vandaag een communicatie van de Regeringscommissaris Pedro Facon verspreid over het hervatten van de PCR-testen voor asymptomatische hoogrisicocontacten vanaf 23 november 2020.

Ook wordt de duur van de quarantaineperiode verduidelijkt.

2