Archief

ASGB-BERICHT 2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.107

 

Op 9 juni is een KB gepubliceerd i.v.m. nieuwe nomenclatuur ORL.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor het onderzoek van de slikfunctie, met name na een CVA.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en van de onderliggende beslissing van de Medicomut.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.106

 

Op 7 juni 2021 is  een MB i.v.m. nomenclatuur voor implantaten abdominale heelkunde gepubliceerd.

U vindt de integrale tekst van dit MB als bijlage bij dit bericht.  

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.105

 

Op 4 juni 2021 is  een MB i.v.m. nomenclatuur voor implantaten neurochirurgie gepubliceerd.

U vindt de integrale tekst van dit MB als bijlage bij dit bericht.  

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.104

 

De artsen die actief zijn in de preventieve zorg vallen soms tussen alle stoelen. Zo blijken bv. de artsen die voor Kind & Gezin werken (zgn. consultatiebureauartsen, afgekort CB-artsen) geen recht te hebben op de vergoeding voor COVID-beschermingsmateriaal, omdat ze geen prestaties in het kader van de ziekteverzekering verrichten.

Ook de (uur)tarieven van de CB-artsen zijn aan de lage kant, zelfs wanneer men ze alleen al maar vergelijkt met wat bv. momenteel gangbaar is in de triage-en vaccinatiecentra (€ 66,63 overdag en € 76,61 ’s avonds t.o.v. € 80,34).

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.103

 

Op 2 juni 2021 heeft het RIZIV nieuwe regels gepubliceerd i.v.m. het aanrekenen aan de ziekteverzekering van een PCR-test of een ‘standaard’ antigeentest. Noteer dat deze regels al in werking getreden zijn … op 1 mei 2021.

Via de onderstaande link vindt u de regels terug :

Een PCR-test of een 'standaard' antigeentest aan de ziekteverzekering factureren - RIZIV (fgov.be)

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.102

 

Op 2 juni 2021 is een KB i.v.m. het aanrekenen van een ECG verschenen. Simultaan worden enkele overbodig geworden interpretatieregels geschrapt.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het KB en van de interpretatieregels, en tevens de beslissingen van de NCAZ en de TGR die aan de basis ervan liggen.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.101

 

Nadat diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen al aangedrongen hebben om de inwerkingtreding van de Europese Verordening betreffende de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 2017/746 (IVDR) - normaal gezien op 26 mei 2022- uit te stellen, brengen de drie artsensyndicaten (Kartel, BVAS en AADM) dit item opnieuw onder de aandacht.

In een gezamenlijke brief vragen ze uitdrukkelijk aan minister Vandenbroucke om deze vraag om uitstel te honoreren en te gaan verdedigen op Europees vlak.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale brief terug.

0