Archief

ASGB-BERICHT 2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT 2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.168

 

 

De app Coronalert is één van de middelen die ingezet worden om de coronapandemie in te dijken.

Coronalert waarschuwt als iemand langer dan 15 minuten op minder dan twee meter afstand in contact is geweest met een patiënt, die positief testte op Covid-19.

Het gebruik ervan is vrijwillig.

Omdat nu een test in real life met een pilootgroep van 10.000 personen van start is gegaan, is het mogelijk dat een huisarts van een patiënt de vraag krijgt om te testen, naar aanleiding van een melding op de app.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.167

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.164

 

De mandaten van de leden van de Planningscommissie – Medisch aanbod zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Wij hebben al een kandidatuur van een huisarts en willen graag nog één van een specialist.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be 

Graag reactie vóór 27 september

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.163

 

Ingevolge een wet van 22 april 2019 werd in de schoot van de FOD Volksgezondheid een nieuw adviesorgaan, de Federale Raad voor apothekers, opgericht dat onder meer moet zorgen voor overleg tussen apothekers en artsen. In dit orgaan zullen dus beide beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

In de pdf als bijlage vindt u meer informatie over de bedoelingen van dit orgaan.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen. Dat kunnen zowel artsen als apothekers-biologen zijn.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.162

 

Het RIZIV verzocht ons om kandidaten voor te dragen voor de volgende werkgroepen:

- werkgroep medische hulpmiddelen

- werkgroep magistrale bereidingen 

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlagen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

Indien interesse, graag zo spoedig mogelijk uw reactie aan ons secretariaat  info@asgb.be


Geachte

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.161

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 24/8/2020 werd bijgevoegde evaluatie van de zorgtrajecten voorgesteld.

In een notedop:

-gunstig effect op intermediaire en surrogaatparameters

-er zijn helaas geen harde outcomedata (bv. amputaties,  start dialyse, hospitalisaties, …)

-het grote aantal ontbrekende gegevens is jammer; een van de (maar allicht niet de enige) verklaringen is het verloren gaan van gestructureerde gegevens bij het omschakelen naar een ander software programma

-ondergebruik van diëtistenadvies (al heeft niet iedereen dat nodig)

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.160

Wie op dit moment zijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheert, heeft er alle belang bij om zich daar nog vóór 30 september a.s. wel op in te schrijven. Als u tijdig inschrijft, kunt u er immers voor zorgen dat u GMD-erelonen voor 2020 zal ontvangen die u anders niet zou krijgen.

Dit heeft te maken met de overgang naar het nieuwe systeem van automatische verlenging van het GMD (zonder verplicht jaarlijks patiëntencontact) dat op 1 januari 2021 in werking treedt. In dit systeem is immers ook al sprake van een automatisme voor GMD-erelonen van 2020.

0