Archief

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.104

Nieuw besluit over implantaten orthopedie

Op 4 augustus 2022 is een MB (ministerieel besluit) gepubliceerd dat handelt over implantaten orthopedie (kyphoplastie en vertebroplastie).

U vindt hierna de integrale tekst van dit besluit. 

Publicatie : 2022-08-04
Numac : 2022041577

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.103

CO over standstill supplementen algemeen verbindend verklaard

In mei 2022 werd in de NPCAZ (nationale paritaire commissie artsen ziekenhuizen) een CO (collectieve overeenkomst) gesloten die erop neerkomt dat de ereloonsupplementen voor een jaar bevroren worden. Ook ASGB/Kartel heeft deze overeenkomst mee ondertekend. Voor meer info over onze pro’s en contra’s, zie https://www.asgb.be/node/28355.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.102

Nieuw KB reumatologie over behandelingen met rituximab in dagziekenhuis

 

Zoals we u reeds vroeger gemeld hebben, werd voor de reumatologen een opgewaardeerd toezichthonorarium gecreëerd voor behandelingen met rituximab in het dagziekenhuis.

Na de opmaak van het KB dat deze nomenclatuur regelde werd door de WHO de ATC-code van dit geneesmiddel gewijzigd en daarom wordt dit in dit nieuwe KB nu aangepast.

Aan de modaliteiten en de tarieven verandert er niets.

Hierna vindt u de integrale tekst van het op 1 augustus 2022 gepubliceerde KB. 

Publicatie : 2022-08-01
Numac : 2022041631
 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022-101

Prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2022/2

In het Staatsblad van 29 juli 2022 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor (de tweede helft van) 2022.

Voor raadpleging van de tabel, zie de pdf als bijlage. Deze bedragen zijn van toepassing voor opnames uit de periode na 31 mei 2022 en vóór 1 januari 2023.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.098

Vanaf 1 augustus nieuwe regeling teleconsultaties in voege

Op 15 juni jl. lieten we u al weten (zie https://www.asgb.be/node/28377) dat het Verzekeringscomité een nieuwe regeling voor teleconsultaties had goedgekeurd die zou ingaan op 1 augustus 2022. En zie, het KB dat deze regeling moet formaliseren is een goede maand later (op 19 juli 2022 om precies te zijn) zelfs al verschenen. Als men het echt wil, kan het dus toch snel gaan…

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.097

KB legt voorwaarden voor substitutie door apotheker vast

Op 8 juli 2022 is een KB in het Staatsblad verschenen dat bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden een apotheker een ander geneesmiddel kan meegeven dan datgene wat voorgeschreven werd, indien het voorgeschreven geneesmiddel onbeschikbaar zou zijn.

Vooreerst beschrijft het KB in art. 2 wat verstaan moet worden onder ‘onbeschikbaar zijn’.

In art 3 (en een bijlage bij het KB) wordt bepaald dat substitutie zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver voor een hele reeks geneesmiddelen verboden is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.096

Wettelijke basis voor tussentijdse index gepubliceerd

Op 4 juli 2022 is een wet (van 22 juni 2022) houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid in het Staatsblad verschenen.

Deze wet zorgt voor de wettelijke verankering van de voorafname op de index van 2023 voor de periode van 1 juni tem 31 december 2022, waarover we hier https://www.asgb.be/node/28353 en hier https://www.asgb.be/node/28366 al bericht hebben.

Hierna vindt u de integrale tekst van deze wet.

Publicatie : 2022-07-04
Numac : 2022021015