Archief

ASGB-BERICHT 2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.125

 

Geachte Collega

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Vanaf 01 juli 2020 worden de verschillende tegemoetkomingen in de kosten bij installatie van huisartsen gewijzigd:

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.124

 

 

Op 23/06/2020 werden de testcriteria nog maar eens aangepast.

 

Alle hoog-risico contacten kunnen (maar moeten niet) vanaf nu twee keer getest worden: aan het begin en aan het einde van de quarantaine.

 

Het belang van de test verschilt naargelang de situatie. Een onderscheid wordt gemaakt op basis van het beroep: komt de contactpersoon wel of niet beroepshalve in aanraking met personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.123

Op aandringen van het ASGB/kartel werd het onderwerp tele-LOK besproken tijdens de vergadering van de  Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV op 17 juni.

 

Er werd besloten het organiseren van een LOK op afstand via teleconferentie toe te staan t/m 31 december 2020, en met terugwerkende kracht vanaf 13/03/20.

 

De NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteits Promotie) wordt belast met een evaluatie van de voor- en nadelen.

 

 

 

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.121

 

Geachte collega

In uitvoering van het nationaal akkoord 2020 werd tijdens de vergadering van de NCAZ van 8/6/2020 dit dossier i.v.m. het toezichthonorarium in de dagkliniek voor (pediatrische) hematologen en medisch oncologen goedgekeurd.

De administratieve weg wordt vervolgd.

De omzendbrief die officieel moet goedkeuren dat, in afwachting van deze opwaardering het huidige toezichthonorarium (598404-598146) mag worden aangerekend, is nog steeds niet verstuurd (zie ASGB-bericht.2019.156).

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.120

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 8/6/2020 werd dit dossier i.v.m. de vergoeding van de stagemeesters goedgekeurd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.118

 

Er werden wijzigingen aangebracht in de procedure voor huisartsen in verband met het testen van asymptomatische hoog-risico contacten. Ook de procedures voor contacten, de test-indicaties en de informatie voor huisgenoten van COVID-19 patiënten en hoog-risico contacten werden gewijzigd met dezelfde info. Het call-center voor contact tracing heeft deze wijzigingen reeds ingevoerd.

 · Om gevallen tussen de asymptomatische contacten te kunnen opsporen, zullen vanaf nu alle nauwe contacten getest worden.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.117

 

Geachte collega

In het BS van 5/6/2020 verscheen een KB i.v.m. de implicaties van de COVID-19 crisis op de opleiding van de ASO.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0