Archief

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2018.077

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.076

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.075

Omdat in het KB van 11 juni 2018 over de vergoeding van stagemeesters de apothekers-klinisch biologen niet vernoemd worden, schreef het ASGB/kartel de hierbijgevoegde brief aan de Heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.074

Vanaf 4 juli 2018 kan de geïntegreerde praktijkpremie voor 2017 worden aangevraagd (tot 31/10/2018).

Alle details i.v.m. de premie (voorwaarden, hoogte van de premie volgens het aantal parameters waaraan voldaan werd, etc.) vindt u terug op de website van het RIZIV via deze link.

De premie moet individueel aangevraagd worden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.073

In het BS van 9/5/2018 verscheen een KB waardoor patiënten met hemochromatose nu ook bloedonor kunnen fungeren.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit betreffende de bloeddonatie door asymptomatische dragers van HFE-mutaties en personen die lijden aan hemochromatose

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.072

In het BS van 7/6/2018 verscheen een KB i.v.m. specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.071

In het BS van 8/6/2018 verscheen een KB i.v.m. de toelage voor het BCFI.

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

25 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2018 aan het "Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie"

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.070

In het BS van 15/6/2018 verscheen een MB i.v.m. de opleiding klinische genetica.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

29 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2017 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.069

In het BS van 15/6/2018 verschenen 2 KB's  i.v.m. de planning van het medisch aanbod.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.068

In het BS van 15/6/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten hartchirurgie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.067

In het BS van 20/6/2018 verscheen de benoeming van Dr. Thomas Gevaert in de TGR.

We wensen hem veel succes en volharding.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.066

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor verlossingen en anesthesie die op 1/6/2018 in voege gaan.

423511: Bijkomend honorarium bij de verstrekking 423010-423021 wanneer deze ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag wordt verricht

423533: Bijkomend honorarium bij de verstrekking 424012-424023 wanneer deze ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag wordt verricht

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.065

In het BS van 21/6/2018 verscheen de benoeming van de leden-artsen van de provinciale geneeskundige commissies.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2018.064

Zorgnet Icuro verspeidt momenteel een nota en power point presentatie  met betrekking tot de GDPR en de hoedanigheid van de arts in het verwerkingsproces.

Doel is het toelichten van de criteria voor de kwalificatie van de hoedanigheid van de arts versus  het ziekenhuis bij het gebruik van het EPD en andere verwerkingsactiviteiten.

De arts kan zelf verwerkingsverantwoordelijke (VWV) zijn:hij bepaalt het doel en de middelen van de verwerking.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.063

 

In verband met de aanslepende discussie over de uitwerking van het project artikel 107 (mobiele teams in de psychiatrie) verstuurden we bijgevoegde brief aan het kabinet sociale zaken.

Hopelijk leidt het geplande overleg op 28/6 tot een resultaat.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.062

 

In het vorige akkoord werd een vergoeding voor niet-universitaire stagemeesters voorzien.

Inmiddels heeft de minister ook haar Groenboek i.v.m. de opleiding van ASO ingediend.

Na voorbereidend werk in diverse werkgroepen en publicatie van de Wet die dit moest mogelijk maken, werd in het BS van 25/6/2018 het uitvoeringsbesluit gepubliceerd.

De instructies van het Riziv vindt u via deze link.

ASGB-BERICHT 2018.061

 

 

Op zaterdag 23/06/2018 publiceerde ‘De Standaard’ midden in de verkiezingstijd een dubbelinterview met Roel Van Giel en Marc Moens.

De twee collega’s worden uitgebreid aan het woord gelaten over allerlei actuele thema’s, elk op hun eigen kenmerkende manier, met een foto en CV.

In het hele artikel wordt zelfs niet geopperd dat er nog een derde partij zou zijn, met een afwijkende mening op veel punten.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2018.060

 

 

nog tot middernacht om te stemmen.

nog tot 2 juli 2018, 23:59 om het verschil te maken.

uw stem is van groot belang

 

 

Als u nog niet gestemd hebt, doe het dan nu:

 

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.059

Wij stuurden onderstaand verzoek aan de hoofdgeneesheren.

 

Geachte Collega

 

 

Het is niet onze bedoeling u te bestoken met allerlei informatie over de medische verkiezingen.

 

 

Indien u de toelating geeft aan onze collega's van de andere syndicaten om hun 'propaganda' in uw ziekenhuis te verspreiden, zouden wij het appreciëren indien u ook de folder van het ASGB / Kartel per mail zou willen verspreiden in uw ziekenhuis.

 

U vindt hem hieronder en in bijlage.