Archief

Corona
ASGB-BERICHT 2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

ASGB-BERICHT 2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.

Corona
ASGB-BERICHT 2021.192

Aangepast testbeleid volgt voorstel huisartsen

Op uitdrukkelijk aandringen van onder meer ASGB/Kartel werd gisterenavond, 1 december 2021, beslist om het testbeleid bij te sturen. Wij danken de minister en het coronasecretariaat om ons te ontvangen en naar onze grieven, die van de huisartsen op het veld, te luisteren.

Het compromis dat uit de bus gekomen is, bevat de volgende krachtlijnen:

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.191

Vaccineren tegen COVID in uw praktijk : hoe tariferen?

 

In een websitebericht van 1 december 2021 deelt het Riziv een update mee van hoe er in diverse situaties getarifeerd kan worden in geval van een vaccinatie tegen COVID. Daaronder ook de situaties waarin de huisarts dat doet.

 

Indien u dit doet bij de patiënt thuis, mag u een huisbezoek aanrekenen, voor zover u “op geen andere manier vergoedingen ontvangt voor de geïnvesteerde tijd”.

Indien u vaccineert tijdens een raadpleging, maakt het Riziv volgend onderscheid:

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.190

Aanvraag praktijkpremie 2020 mogelijk tot eind 2021

Via een bericht van 30 november 2021 heeft het Riziv (op zijn website) laten weten dat het gevolg geeft aan een vraag van de artsensyndicaten, waaronder uiteraard ASGB/Kartel, om de aanvraagtermijn voor de praktijkpremie 2020 te heropenen. Normaal gezien was die aanvraagperiode afgelopen op 31 oktober maar omwille van de COVID-drukte waren heel wat huisartsen deze termijn uit het oog verloren. De module voor de aanvraag via MyRiziv wordt bijgevolg terug open gesteld tot en met 31 december 2021.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.189

OPROEP: ASGB-functie vrij in de erkenningscommissie huisartsen

ASGB is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor deze interessante commissie.

De omschrijving van de opdrachten van de erkenningscommissie huisartsen vindt u in het document als bijlage bij dit bericht.

Het gaat in principe om één ‘vergadermoment’ per maand, afwisselend op maandag - of donderdagmiddag, zij het dat de laatste jaren de dossiers digitaal doorgestuurd kunnen worden, zodat u op uw eigen ritme deze kunt behandelen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.188

Interpretatieregel over art. 24 nomenclatuur gepubliceerd

Op 26 november 2021 is in het Staatsblad een interpretatieregel over art. 24 van de nomenclatuur verschenen.

Hieronder vindt u de integrale tekst terug.

Publicatie : 2021-11-26
Numac : 2021022401

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.187

Bevraging van Vlaamse CRA’s over hun rol in WZC

Door de actuele Covid-19-context en recente wijzigingen in de financiering en regelgeving op het vlak van de CRA-functie in de woonzorgcentra werd door een ad hoc-werkgroep beslist om de directies en de coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) in alle Vlaamse woonzorgcentra (WZC) te bevragen.

Doel is u te betrekken en te verkennen of en hoe de regelgeving momenteel spoort met de praktijk en op welke wijze deze moet evolueren.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.186

Bevraging ASO door FOD Volksgezondheid over kwaliteit van de opleiding

De FOD richt zich tot de ASO van het stagejaar 2020-2021 en vraagt u om een enquête in te vullen.

Via de link hierna krijgt u meer uitleg en vindt u de toegang om aan de bevraging deel te nemen.

De uiterste datum is 15 december 2021.

https://www.health.belgium.be/nl/news/enquete-over-de-kwaliteit-van-de-opleiding-van-kandidaat-specialisten-belgie