Archief

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.011

 

Op 18 januari 2021 is een wet inzake medische hulpmiddelen in het Staatsblad gepubliceerd. Zij legt heel wat verplichtingen op aan de fabrikanten van dergelijke hulpmiddelen. Voor zorginstellingen en artsen is het onder meer belangrijk om te weten dat er ook regels inzake de implantaatkaart ingevoerd worden.

Die vindt u terug in art. 13 van de wet waarvan u de integrale tekst als bijlage bij dit bericht vindt.

0
ASGB-BERICHT 2021.010

 

Onder impuls van ASGB/kartel trokken de representatieve artsensyndicaten samen met de Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en Belgian Society for Cardiology (BSC) begin december met een open brief aan de alarmbel inzake een tekort dat dreigde te ontstaan voor de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar. 

Voor Marevan zorgde het FAGG al vlug voor een oplossing. De verpakking van 60 tabletten werd terug beschikbaar.

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.009

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de volgende zes disciplines een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen voor:

- Algemene interne geneeskunde

- Endocrinologie

- Geriatrie

- Oncologie

- Reumatologie

- Psychiatrie

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

1
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.008

 

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de huisartsendiscipline een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen-huisartsen.

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.007

 

Op 7 januari 2021 is het KB gepubliceerd dat het bedrag van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2021 vastlegt op: 9.483.240.295 euro.

De integrale tekst van dit KB vindt u hieronder.


Publicatie: 2021-01-07

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.006

Geen aanvraag meer nodig. Tot premiejaar 2019 moest u als arts het Riziv-sociaal statuut formeel aanvragen met een papieren modelformulier dat u ontving van het Riziv en/of van uw verzekeraar of pensioeninstelling en dat u aangetekend moest opsturen naar het Riziv.

2
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.005

 

Op 5 januari 2021 heeft het Riziv de nieuwe, geïndexeerde bedragen van het beschikbaarheidshonorarium voor artsen-specialisten en van het permanentiehonorarium voor pediaters bekend gemaakt.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen (indexatie met 1,01%) die van toepassing zijn sinds 1 januari 2021:

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten:

- Weekend € 383,45

- Wettelijke feestdag die niet in het weekend valt € 230,07

- Wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of maandag  € 153,37

0