Archief

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.12

 

Geachte collega

Op onze volgende vergadering van de raad van bestuur op 14 februari zullen we een aantal problemen in de chirurgie bespreken (nomenclatuur endoscopie, subspecialisaties, complexe chirurgie, laagvariabele zorg, assistentiehonoraria,…).

Graag nodigen we onze leden chirurgen (en andere geïnteresseerden) uit om hierbij aanwezig te zijn (om 21u).

Indien u bijkomende  agendapunten wil bespreken dan vernemen we het graag via het secretariaat.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.011

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de Commissie voor tegemoetkoming geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.010

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming vanaf 1/1/2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.009

 

Geachte collega

Ter informatie voor de collega’s nefrologen vindt u hierbij de statistieken van de dialysehonoraria en -forfaits voor 2017 zoals die door het Riziv werden meegedeeld.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.008

 

Geachte Collega

Hierbij verzoeken we u vriendelijk om uw steun, en vragen we u om uw lidgeld voor 2019 over te maken.

U kent de prioriteiten van het ASGB/Kartel: het aantrekkelijk maken en houden van het beroep van huisarts door een correcte verloning, een goede ondersteuning en omkadering, en een betere sociale bescherming.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.007

 

Geachte collega

In het BS van 28/12/2018 verscheen een wet i.v.m. het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

30 OKTOBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (1)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.006

 

Geachte collega

In het BS van 27/12/2018 verscheen een verordening van het Verzekeringscomité i.v.m. de elektronische publicatie van laboresultaten.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 DECEMBER 2018. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.005

 

Geachte collega

In het BS van 27/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

Ze gaat in voege op 1 februari 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.004

Geachte collega

In het BS van 31/12/2018 verscheen de tabel met bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in  een ziekenhuis voor het jaar 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.003

 

Geachte collega

In het BS van 27/12/2018 verscheen een KB i.v.m. het publiek ter beschikking stellen van laboresultaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.002

 

Geachte collega

In het BS van 24/12/2018 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.001

 

Geachte collega, 

In het BS van 19/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.157

 

Geachte Collega

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tariefkaart met honoraria geldig vanaf 1-1-2019.

U zal eerstdaags een aantal tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.156

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de omzendbrief die het Riziv stuurde i.v.m. de psychiatrische functie in de mobiele teams (project 107).

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.155

 

Geachte Collega,

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen, bezoeken, toezicht en reiskosten per 01-01-2019, ter correctie van ons ASGB-bericht 2018.146

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.154

Geachte collega

In het BS van 19/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur medische beeldvorming.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.153

 

Geachte collega

In het BS van 19/12/2018 verscheen een KB i.v.m. de vergoeding van weesgeneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.152

Geachte collega

In het BS van 17/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor de behandeling van wijnvlekken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.151

 

Geachte Collega,

In het BS van 17/12/2018 verscheen een KB i.v.m. de dotatie van het Riziv aan het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2018

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.150

 

Geachte collega,

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor medische beeldvorming die op 19/12/2018 resp. 1/1/2019 in voege gaan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur