Archief

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.064

Vanaf 2 april 2021 kan een selectie worden gemaakt van patiënten met comorbiditeiten, waardoor zij prioriteit krijgen bij de vaccinatie tegen Covid-19. Huisartsen kunnen lijsten doorsturen naar de Vaccination Codes data base. De mutualiteiten doen hetzelfde in een complementair systeem.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.063

 

De VVK, Vlaamse Vereniging Kinder-Jeugdpsychiatrie, wil de aandacht te trekken op het feit dat steeds meer jongeren met klachten van anorexia, dwang en ernstig zelf verwondend gedrag kampt, en/of zelfs met doodswensen worstelt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.062

Op 31 maart 2021 werd een KB gepubliceerd dat een bestaand nomenclatuurnummer toevoegt aan art 32 §1 van de nomenclatuur. Dit was per vergetelheid niet mee opgenomen in het vernieuwde art 32.

Het gaat om nummer 589875-589886: een honorarium voor het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB.


Publicatie: 2021-03-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.061

Op 31 maart 2021 werden drie interpretatieregels in het Staatsblad over de terugbetaling van geneesmiddelen gepubliceerd.

Het gaat om farmaceutische specialiteiten die Bevacizumab of Nab-paclitaxel als actief bestanddeel hebben.

U vindt hieronder de integrale tekst van deze beslissingen.


Publicatie: 2021-03-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.060

 

Ingevolge een wet van 6 november 2020 is het tijdens de COVID-crisis mogelijk om verpleegkundige taken te laten uitoefenen door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

Deze uitzondering zou normaal gezien buiten werking treden op 1 april 2021, maar de wet voorzag al dat ze bij KB verlengd kon worden. Dat is nu gebeurd met een KB dat op 30 maart 2021 gepubliceerd is. De nieuwe datum waarop de uitzondering buiten werking zal treden, is nu 1 oktober 2021.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.059

 

In een ▶️ persbericht stelde minister Frank Vandenbroucke op 29 maart 2021 het "testbeleid 2.0" voor.

Hierin wordt beschreven welke rol telkens is weggelegd voor de klassieke PCR-test, de snelle antigeentest en de antigeen zelftest.

De zelftesten zullen vanaf 6 april vrij te koop zijn in de apotheek.

0