We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.010

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de berekeningswijze van de forfaitaire honoraria klinische biologie per verpleegdag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.009

 

Geachte collega

In het BS van 16/1/2020 verscheen het prospectief bedrag laagvariabele zorg voor 2020.​

met collegiale zorg, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT 2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0
ASGB-BERICHT 2020.006

Geachte collega

In het BS van 30/12/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor fysische geneeskunde en revalidatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

9 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
ASGB-BERICHT 2020.005

Geachte Collega

In het BS van 18/12/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor oftalmologie.

Voor de financiering van de OCT werden gedeeltelijk nieuwe middelen ter beschikking gesteld maar de oftalmologen hebben zelf een significante inspanning gedaan om de eigen nomenclatuur te rationaliseren en besparingen te realiseren.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

0
ASGB-BERICHT 2020.004

Geachte collega

In het BS van 18/12/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor chronische dialyse.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

29 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, §§ 1, a) en d), 2, 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
ASGB-BERICHT 2020.003

 

Sommigen vragen zich verbaasd af waarom de GMD-vergoeding vanaf 1/1/2020 is verminderd naar 31,61 euro, terwijl sinds 1/4/2019 31,80 euro werd uitbetaald.

Dit is wel degelijk correct. Het GMD wordt, zoals alle intellectuele acten, volledig geïndexeerd met 1,95 %. Maar het referentiebedrag is de vergoeding van 1/1/2019, en dat was 31 euro.

0
ASGB-BERICHT 2020.002

 

Geachte collega

Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert het ASGB naar jaarlijkse gewoonte een symposium voor startende huisartsen.

Aangezien we GDPR-gewijs NIET over de adressen van mogelijks geïnteresseerde huisartsen en HAIO’s kunnen beschikken, doen we een beroep op u om de uitnodiging zoveel mogelijk te verspreiden in uw praktijk, uw seminariegroep, uw kring….

Het symposium is gratis, er wordt zeer veel nuttige info gegeven, tijdens de pauze is er een walking dinner én er zijn prachtige prijzen te winnen.

0
ASGB-BERICHT 2020.001

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de TGR van 17/12/2019 werd dr. Bart Dehaes (BVAS) zo goed als unaniem (op 2 onthoudingen na) verkozen tot nieuwe voorzitter van de TGR.

Hij volgt dr. Jacques de Toeuf op die deze functie al sedert begin de jaren 90 waarnam.

Wij wensen hem geluk met deze verkiezing en hopen op verdere constructieve samenwerking.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.162

 

Hierbij de ASGB-tariefkaart voor huisartsen voor 2020.

Deze wordt aan de leden bezorgd als geplastificeerde onderlegger voor de boekjes met getuigschriften voor verstrekte hulp.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.161

Dit zijn de tarieven van toepassing vanaf 01-01-2020 voor :

  • - medische verstrekkingen (deel 4 t/m 7)
0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.160

Dit zijn de tarieven van toepassing vanaf 01-01-2020 voor :

  • - medische verstrekkingen (deel 1 tem deel 3)
0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.159

Dit zijn de tarieven van toepassing vanaf 01-01-2020 voor :

  • - raadplegingen en bezoeken
  • - toezicht
  • - reiskosten
0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.158

In bijlage de tarieven van toepassing vanaf 01-01-2020 voor:

  • - klinische biologie
  • - medische beeldvorming
  • - fysiotherapie.
0
Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2019.157

 

Het secretariaat van het ASGB/kartel ontving bijgaande brief van CEBAM, met de melding dat zij een fout hadden ontdekt bij het doorsturen van gegevens naar het RIZIV.

Het RIZIV meldt in 'Alert RIZIV' van 23/12/2019 dat zij gecorrigeerde scores hebben ontvangen. Zij zullen dit verwerken en de gegevens van de artsen worden begin januari 2020 aangepast in MyRIZIV.

(Het RIZIV is gesloten t/m 2 januari 2020).

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.156

 

Bij dit bericht gaat u best even zitten.

Eerder werden we gecontacteerd door diverse hematologen die hun beklag deden over de onderwaardering van hun discipline en vnl. het feit dat veel werk via de dagkliniek gratis moest worden gedaan. Onze juriste begeleidt veel associatie- (en soms dissociatie)contracten in heel Vlaanderen en zij kan bevestigen dat de hematologen en de medisch oncologen zeker niet tot de best bedeelde disciplines behoren (behalve wanneer in een pool met radiotherapie), net zoals andere disciplines met weinig technische prestaties.

0