Tarieven menselijke weefsels 01-01-2018 corrigendum

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.003

ASGB

ASGB-BERICHT2018.003/Tarieven menselijke weefsels 01-01-2018 corrigendum 

 

 

Geachte Collega,

 

Van het Riziv ontvingen we volgende mededeling:

 

Er werd een corrigendum gemaakt voor de tarieven menselijke weefsels 01/01/2018.

De tarieven zijn niet veranderd.

De verwijzing naar de link voor de bijlage was verkeerd in het programma van de omzendbrieven.

Op het internet waren de tarieven juist.

 

Met vriendelijke groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.