Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

2022.100

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

Deze regeling vindt haar oorsprong in een ontwerp-KB van de minister van Volksgezondheid. Over dit ontwerp-KB heeft men de week voordien, om precies te zijn van 18 tem 25 juli, de mening gevraagd van de leden van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Dit via een zgn. procedure van schriftelijke raadpleging. De leden van het Kartel hebben daar uitdrukkelijk tegen het ontwerp gestemd, zie https://www.asgb.be/node/28385.

Hoewel de resultaten van deze schriftelijke raadplegingsprocedure, vandaag 1 augustus, nog steeds niet meegedeeld werden, is het RIZIV dus naar buiten gekomen met een mededeling dat de erelonen uit het ontwerp-KB al in voege zijn sedert 18 juli. In werkelijkheid heeft het zgn. Overlegcomité reeds op 13 juli beslist dat het KB er hoe dan ook zal komen, en dus dit gevoelig dossier dat ter stemming lag in het verzekeringscomité eenzijdig en zonder overleg goedgekeurd.

Als alles beslist was, wat is dan nog het nut van een (schriftelijk) overleg?

Het Kartel is – om het zacht uit te drukken – teleurgesteld en verontwaardigd. Eerst vraagt men ons hals-over-kop (midden in de vakantie en tijdens een verlengd weekend) om snel-snel een stem uit te brengen en dan blijkt dat die stemming er totaal niet toe deed.

Er zou nu een nieuw Verzekeringscomité plaatsvinden op maandag 8 augustus a.s., maar dan enkel nog om over de praktische modaliteiten te discussiëren (sic). We hopen dan op zijn minst dat onder deze modaliteiten zal vallen : een haalbare regeling om het remgeld te innen en de noodzaak om de COVID-19 vaccinatie op te nemen in een seizoensgebonden vaccinatieschema tijdens een routine consult/bezoek van de behandelende arts met billijke honorering. Op deze vergadering zal het Kartel dan ook eisen dat elke vaccinatie in de praktijk van een arts (buiten de groepsvaccinaties) via de derdebetaler gefactureerd kan worden en dit aan het bedrag van een consultatie en inclusief het remgeld.

We zijn altijd constructief en open tot overleg, maar niet eindeloos. Indien dit de nieuwe manier van werken is – zaken erdoor duwen zonder overleg – dan zullen ook wij moeten nadenken over een eenzijdige manier van werken.

Reacties

Huisartsen verdienen niet om met hen te worden gemarchandeerd. ZIJ hebben 95% van alle patiënten vragen/problemen tijdens de pandemie opgelost dmv telefonische uitleg. Beetje respect is nodig.

Steven Haesaert

Eindelijk was er iets waar HA blij mee waren: telefonische terreur betaald, nu teruggeschakeld naar ereloon van toiletmadam( vergeef mij de vergelijking), met een hele hoop verdoken dreigementen qua kontrole gratis erbij( wat waren de kosten voor die frauduleuze kontakt tracing weer, wsch meer per telefonisch kontakt dan HA kontakt, iets gehoord over kontrole? Ik niet😉
Over deze minachtende maatregel zou een referendum onder HA moeten georganiseerd worden, we hebben toch vertegenwoordigers.

Buysse dirk

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.118

Ook pensioen voor uw ASO- of HAIO-jaren, of beter een hoger RIZIV-sociaal statuut?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: u bouwt momenteel, in de huidige stand van zaken, GEEN pensioen op tijdens de jaren dat u als ASO of HAIO actief bent. Gezien de opleiding voor bepaalde specialismes nog toeneemt in duur, kan dit erg problematisch worden. Het is bv. niet ondenkbaar dat u straks slechts 1/3 van een volledig pensioen opbouwt.

2022.131

Vergist de minister zich over covid-vaccinatie door apothekers?

Medi-sfeer heeft deze week in haar papieren versie een uitgebreid interview met minister Vandenbroucke gepubliceerd. Zie https://www.medi-sfeer.be/nl/home.html.

De minister heeft het o.a. over de rol van de apothekers en zegt daarover: “De vaccinatiemogelijkheid voor de apotheker is er alleen voor covid en ook beperkt in de tijd”.

2022.130

OPROEP : FOD Volksgezondheid peilt naar aantal werkuren van huisartsen

 

De titel van dit bericht vat in twee woorden samen waar het over gaat. Men is op zoek naar huisartsen die hierover degelijke info kunnen bezorgen. ASGB-leden zijn daar goed voor geplaatst.

U kunt deelnemen via volgende link: https://imassociates.questionpro.com/FTE-Survey-GPs

 

Hierna vindt u de integrale tekst van de oproep. door de FOD