ASGB/Kartel stemt tegen ontwerp-KB inzake vaccinatievergoeding

2022.092

Minister Vandenbroucke heeft een ontwerp-KB klaar dat in een vergoeding van 15,5 euro voorziet voor apothekers die het Covid-vaccin toedienen. Het Verzekeringscomité van het Riziv werd om advies gevraagd over dit ontwerp en de vertegenwoordigers van ASGB/Kartel hebben tegen gestemd. Hieronder vindt u onze argumentatie.

 

Het Kartel betreurt vooreerst dat voor dit belangrijk dossier een schriftelijk overleg met korte antwoordtijd werd georganiseerd tijdens de vakantieperiode waarin veel mensen afwezig zijn met bovendien ook nog de "brug" van 21 juli.

De vaccinatievoorwaarden zijn fundamenteel veranderd sinds het begin van de pandemie: we zijn overgegaan van dringende massavaccinatie naar periodieke boostervaccinatie. Vergelijkbaar dus met het seizoensgriepvaccin, waarmee het Covid-vaccin volgens onze laatste informatie in de herfst zou kunnen worden geassocieerd.

Voor ons dient vaccinatie in een routinecontext (dus los van een sanitaire crisis) te gebeuren in het kader van een consultatie via de huisarts of door thuisverpleegkundigen. Vaccinatie zoals voorzien wordt door het ontwerp van koninklijk besluit wordt vergoed aan 15,5 euro voor huisartsen. Gezien wij een routine-vaccinatie als onderdeel zien van een ruimer arts-patiënt contact is dit bedrag voor ons ontoereikend. De bijkomende logistieke last (injectiespuiten moeten worden opgehaald bij een apotheker) wordt ook niet vergoed.

Bovendien moet de patiënt een eigen bijdrage betalen aan de arts als hij of zij in het kader van een consult of huisbezoek gevaccineerd wordt. Bij de apotheker hoeft de patiënt niets te betalen: er is dus sprake van discriminatie én concurrentie tussen artsen en apothekers.

In zijn huidige vorm dreigt deze tekst opnieuw een groot aantal huisartsen te ontmoedigen, die het gemakkelijker zullen vinden hun patiënten elders te laten vaccineren. Dit is niet de kwaliteit van zorg die we wensen.

Gezien wij de routinevaccinatie als onderdeel van een ruimer arts-patiëntencontact zien, gezien de financiële voorwaarden voor ons onvoldoende zijn én gelet op de verschillende voorwaarden tov de apothekers heeft het Kartel tegen dit voorstel gestemd.

 

Reacties

?????????????

Magda Ector

Deze tegenstem is een hart onder de riem van de huisarts. Er is volgens mij geen enkele reden meer om apothekers overhaast in te schakelen in het vaccinatieprogramma : ze zijn niet de best geplaatste en best opgeleide vaccinatoren, zullen zeker met de juridische grijze zone naar volstrekte medische zorg te maken krijgen, waarbij een vergoeding aan dit niveau zeker de kosten niet zal dekken. Dit hadden we niet verwacht van een minister die een opening wil maken naar een nieuw model van huisartsen met meer ondersteunend personeel als verpleegster en secretariaatsondersteuning. Is dit niet een gedroomde taak voor hoognodig bijkomende personeel van een eerstelijnspraktijk?

schraepen gilbert

eerlijk overleg en luisteren naar het werkveld in de zorg is ook nu weer aan Vandenbroucke niet besteed : hij weet het gewoon altijd beter...
onder deze voorwaarden lijkt het niet ondenkbaar dat we het voorbeeld van onze Nederlandse collega's huisartsen volgen : een duidelijke waarschuwing is nu echt wel op zijn plaats

Andreas Verleysen (Andreas Verleysen)

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…