‘New deal’ voor huisartsen: ASGB/Kartel kan niet wachten om eraan te beginnen

2022.086

Vrijdag 17 juni jl. heeft minister Vandenbroucke de vertegenwoordigers van de huisartsen, waaronder ASGB/Kartel, uitgenodigd op zijn kabinet.

Een nota met vijf pijlers ‘ter ondersteuning van de huisartsen’ werd er voorgesteld. Deze vijf pijlers zijn:

  • Zorgen voor voldoende en goed gespreide praktijken.
  • Verminderen van zinloze administratieve overlast.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt.
  • Inzetten op een goed organisatiemodel met taakdelegatie en ondersteuning
  • Uitwerken van een evenwichtig financieringsmodel (een gemengd systeem van prestatie- en forfaitaire verloning)

 

Gezien de vele uitdagingen die de huisartsgeneeskunde heeft, zijn we tevreden dat de minister dit initiatief genomen heeft. Het had weliswaar (een pak) vroeger gemogen, maar goed, luidt het gezegde niet ‘beter laat dan nooit’? Ook naar de inhoud toe staan er vele goede zaken in de nota, hoewel wij zeker bij de laatste pijler onze bedenkingen hebben.

Wat we vooral hopen, is dat de zaken nu ook echt in beweging zullen komen én dat in overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsen zaken kunnen uitgewerkt en bijgestuurd worden. De werkgroep Kafka is immers al ruim 1,5 jaar op de nagel van de administratieve overlast (pijler 2) aan het kloppen, maar er gebeurt amper iets mee. En inzake de uitbreiding van de Impulseo-ondersteuning naar verpleegkundige activiteiten (pijler 4 dus) zijn we al twee jaar op de tekst van het (Vlaams) besluit aan het wachten...

ASGB/Kartel kan dus niet wachten om mee aan de slag te gaan. De bedoeling van de minister is om de werkgroep Vandenbruel-Belche die net haar werkzaamheden rond de teleconsultaties achter de rug heeft, de kar te laten trekken. Zoals gevraagd, zullen we zorgen voor een afvaardiging van jonge e/of vrouwelijke huisartsen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nota van de minister.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
14 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…