Nieuwe, tijdelijke regeling voor teleconsultaties goedgekeurd

2022.084

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft op 13 juni 2022 een aangepaste regeling voor de terugbetaling van teleconsultaties goedgekeurd die in de plaats moet komen van de Covid-regeling. De ambitie is dat deze regeling in werking treedt op 1 augustus 2022 maar dan zal de wetgevende molen voldoende snel moeten draaien.

Met ‘aangepaste regeling’ bedoelen we vooreerst dat de beperking tot 4 telefonische en 4 videoraadplegingen per patiënt per jaar is weggevallen. Er zal dus geen kwantitatieve beperking gelden. Daarnaast zal het gebruik van teleraadplegingen ook mogelijk zijn tijdens de georganiseerde wachtdienst, terwijl dit aanvankelijk niet voorzien was. ASGB/Kartel is zeer verheugd mee de aanzet te hebben gegeven tot deze aanpassingen.

In de aangepaste regeling is wel overeind gebleven dat er een verschillend tarief zal gelden voor enerzijds videoraadpleging (€ 22,44) en anderzijds telefonische raadpleging (€ 10,10). Het blijft ook noodzakelijk (behoudens in bv. de context van de wachtdienst) dat er een voorafgaande therapeutische relatie is tussen arts en patiënt om van terugbetaling te kunnen genieten. Deze laatste vereiste was essentieel voor ons in tegenstelling met andere partijen rond de tafel (zowel bij de artsen als bij de ziekenfondsen).

Met ‘tijdelijke regeling’ wordt ten slotte bedoeld dat ook deze regeling (wellicht) niet definitief is en slechts van toepassing zal zijn tot de bevindingen van de zgn. werkgroep Van den Bruel - Belche (die in opdracht van de minister werd aangesteld) in wetgeving omgezet zullen worden.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nota die het Verzekeringscomité goedgekeurd heeft.

 

Reacties

Wat is de stand van zaken i.v.m. Teleconsulten psychiater?

Elke De Heyn

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…