Wet diverse bepalingen wijzigt bepalingen over de DGEC

2022.082

De op 30 mei 2022 gepubliceerde Wet diverse bepalingen gezondheid heeft ook het deel over de DGEC (dienst voor geneeskundige evaluatie en controle) dat in de GVU-wet staat, aangepast. Deze aanpassingen zijn ingegaan 10 dagen na publicatie, dus op 9 juni 2022.

De belangrijkste aanpassing is wellicht dat de mogelijkheid van monitoring in geval van overconsumptie afgeschaft werd. Die mogelijkheid, de Leidend Ambtenaar kon beslissen om een zorgverlener eerst onder toezicht te plaatsen, werd eind 2006 ingevoerd maar nu dus terug afgevoerd. Net als bij nomenclatuurinbreuken zal er voortaan dus bij overconsumptie direct beslist worden om al dan niet te ‘vervolgen’.

Daarnaast gaat het om een lange lijst van technische aanpassingen waarvan we hierna een niet-exhaustief overzicht geven.

In art 77 sexies van de GVU-wet staat dat misbruiken van de derdebetaler bestraft kunnen worden met een schorsing van de derdebetaler. De wet diverse herschrijft het artikel met als belangrijkste nieuwigheid: de termijn om uw verweermiddelen tegen de schorsing in te dienen wordt een maand i.p.v. 15 dagen én u kunt ze nu ook elektronisch indienen.

In art. 142,§2, 6de en 7de lid van de GVU-wet is een speciale procedure voorzien voor inbreuken tot 3.000 euro: door terugbetaling voorkomt u verdere administratieve vervolging. Vroeger stond er dat de procedure “uitdoofde” maar omdat dit voor verwarring zorgde (er werd soms beweerd dat toch nog administratieve vervolging mogelijk zou zijn), heeft men er nu “uitsluiten” van gemaakt.

Het indienen van uw verweermiddelen tegen een pv van vaststelling inzake nomenclatuurinbreuken of overconsumptie kan nu ook elektronisch en niet alleen meer via aangetekende brief. Het moet binnen de 2 maanden (te tellen vanaf het pv van vaststelling).

Men voert het elektronisch maken van de ganse procedure in: de pv’s van verhoor, het pv van vaststelling, enz. Er wordt een heus elektronisch dossier opgemaakt en bijgehouden (met respect voor de GDPR).

Men geeft de DGEC de mogelijkheid om toegang te hebben tot het CAP (centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank) om te checken welke rekeningnummers de zorgverlener heeft. Dit zou moeten dienen om te zien of men niet via een ander nummer/andere entiteit blijft voortwerken tijdens bv. een schorsing.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…