ASGB/Kartel dient nota voor pneumologische revalidatie in

2022.078

Zoals u weet is ASGB/Kartel al enige tijd bezig met een dossier pneumologie.

In de tweede helft van 2021 hebben we dit programma via een teleconferentie voorgesteld aan alle geïnteresseerden.

Intussen is het raadplegingshonorarium voor de pneumoloog verhoogd, werd het consult voor een gehospitaliseerde opgewaardeerd evenals het toezichthonorarium in een D-dienst (de laatste twee projecten uiteraard ook voor de andere disciplines).

In het kader van de doelmatige zorg werd echter ook de arteriële punctie geschrapt.

 

Dank zij ASGB/Kartel werd de pneumologische revalidatie door het Verzekeringscomité weerhouden als een van de projecten voor transversale zorg.

In een werkgroep proberen we de pneumologische revalidatie uit te breiden naar een zo breed mogelijke populatie patiënten die er baat kan bij hebben.

Tot vandaag zit deze revalidatie opgesloten in het carcan van zgn. experimentele conventies waartoe slechts 4 uitverkoren centra toegang hebben. En dit al sedert 2001!

Na onze aanhoudende kritiek zouden deze centra nu akkoord gaan om de conventie enigszins aan te passen en uit te breiden maar deze oplossing voldoet geenszins.

Het akkoord 2022-2023 voorziet in een herziening van de CPAP-conventie.

Het spreekt voor zich dat we ook hier voldoende inspraak wensen en dat geplande besparingen op bv. de polysomnografie in het ziekenhuis moeten geherinvesteerd worden.

 

Samen met enkele pneumoloog-revalidatieartsen hebben we de nota als bijlage  uitgewerkt en na het akkoord van onze Raad van Bestuur ingediend bij het Riziv.

Indien u met de inhoud akkoord gaat, zouden we het op prijs stellen dat u dit voor vrijdag a.s. meldt aan de voorzitters van de werkgroep

Geert Verscuren (RIZIV-INAMI) Geert.Verscuren@riziv-inami.fgov.be en Bert Winnen (RIZIV-INAMI) bert.Winnen@riziv-inami.fgov.be , met ons secretariaat graag in kopie (info@asgb.be)

Indien u commentaar of aanvullende opmerkingen heeft,  horen we die uiteraard ook graag.

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 18 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…