Reactie ASGB/Kartel op akkoord rond zorgtraject post-covid patiënten

2022.077

Minister Vandenbroucke heeft op 3 juni 2022 een persbericht gelanceerd over het zorgtraject long-covid. U vindt de integrale tekst van dit persbericht als bijlage bij dit bericht. Hierna leest u het ASGB/Kartel  standpunt erover.  

We zijn vooreerst blij dat er aandacht is voor mensen met langdurige klachten na Covid én dat er gewerkt is aan een oplossing om deze mensen sneller te kunnen helpen én hun kosten te vergoeden. We zijn echter niet onverdeeld gelukkig met de uitkomst omdat we vrezen dat dit én voor de artsen én voor de patiënten veel rompslomp gaat betekenen en te weinig doelgerichte hulp.

We hebben intens mee onderhandeld over dit akkoord, onze opmerkingen meermaals duidelijk gemaakt, maar uiteindelijk is het een democratisch proces, waarbij we ons moeten schikken naar het bereikte compromis.

Onze voornaamste kritieken blijven:

  • De zeer vage diagnostische criteria.
  • Het invoeren van een zorgtraject met een zorgcoördinator, wat ons praktisch zeer moeilijk implementeerbaar lijkt én vooral een extra bureaucratische laag creëert.
  • Het ontbreken van duidelijke kwaliteitsgaranties betreffende de specifieke zorgen die vereist zijn in dit traject.
  • De onduidelijke budgettaire impact én afwezige grendels op dit zorgtraject. Hierdoor staat de deur open voor onnodige zorg in dit transversale systeem, wat mits budgetoverschrijding gefinancierd zal worden vanuit de medische honoraria.

 

Aangezien we geïsoleerd stonden met deze verzuchtingen zijn deze weinig tot niet in het finale akkoord meegenomen.

We zijn wel tevreden dat men onze vraag tot vereenvoudiging van het systeem deels heeft meegenomen, dat dit akkoord geldt voor 1 jaar waarna er een grondige evaluatie komt én dat men onze vraag naar een bredere postvirale behandelingsstrategie ook heeft weerhouden.

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…