Vergoedingen voor euthanasie: wet diverse bepalingen legt eerste stenen

2022.076

Op 30 mei 2022 is een uitgebreide Wet (van 18 mei 2022) inzake diverse gezondheidsbepalingen in het Staatsblad gepubliceerd. Daarin staan ook twee bepalingen die van belang zijn voor artsen die euthanasie toepassen: enerzijds voor het uitvoeren van de euthanasie en anderzijds voor het verstrekken van een advies inzake euthanasie.

Het is de verdienste van Dr. Reinier Hueting, ex-voorzitter van het Kartel, dat voor deze zaken nu -eindelijk na zovele jaren ervoor geijverd te hebben – de basis gelegd is.

De vergoeding voor het uitvoeren van de euthanasie wordt door art. 148 van de Wet diverse bepalingen ingeschreven in de euthanasiewet. Qua tarief wordt er gedacht aan € 75 (voor een huisarts te combineren met een huisbezoek en eventueel het avondtarief). Dat tarief evenals de toepassingsvoorwaarden moeten nog bij KB bepaald worden.

Daarnaast stelt art. 79 van de Wet diverse bepalingen dat het medisch advies n.a.v. een verzoek om euthanasie als een ‘volwaardige’ geneeskundige verstrekking (onder art. 34 van de Wet op de ziekteverzekering) vergoed zal kunnen worden. Ook dit moet nog verder uitgevoerd worden maar het zal wel een hele vooruitgang betekenen t.o.v. de momenteel gangbare werkwijze, waarbij de vergoeding van 168,75 betaald wordt via een individuele overeenkomst met het Consortium LEIF-EOL. Deze regeling had tot nu toe nog altijd een ‘experimenteel karakter’ en het Consortium LEIF-EOL moet werken met een gesloten budget, waardoor de uitbetalingen vaak vertraging oplopen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de twee bepalingen uit de Wet diverse gezondheidsbepalingen.

Art. 148. In de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt een hoofdstuk V/1 ingevoegd met als opschrift "Hoofdstuk V/1. Financiële bepalingen" dat de als volgt luidende artikelen 13/1 en 13/2 bevat:
"Art. 13/1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voorzien in een vergoeding voor de arts die de euthanasie toepast.
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het bedrag, de voorwaarden en de modaliteiten van deze vergoeding bepalen evenals de regels voor de betaling van deze vergoeding.
Art. 13/2. De kosten voor de vergoedingen worden aangerekend op de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering."

 

Art. 79. Artikel 34, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de bepalingen onder 31°, luidende:
"31° het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde."

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…