Twee nieuwe interpretatieregels m.b.t. geneesmiddelen

2022.073

 

In het Staatsblad van 30 mei 2022 zijn twee interpretatieregels verschenen i.v.m. de terugbetaling van geneesmiddelen:

- een voor de behandeling van evolutieve tuberculose

- een voor de behandeling van gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom.

Hierna vindt u de integrale tekst van de nieuwe regels.

Publicatie : 2022-05-30
Numac : 2022041137

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregel
Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 22 2 2022 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 25-04-2022 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld :
Interpretatieregel voor de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten waarvan de vergoeding afhankelijk is van de afwezigheid van evolutieve tuberculose door afname van een Mantoux-test.
Vraag:
In welke situatie kan een Mantoux-test vervangen worden door een IGRA-test om de afwezigheid van evolutieve tuberculose aan te tonen terwijl de vergoeding van farmaceutische specialiteiten afhangt van de afname van deze test ?
Antwoord :
Indien de arts-specialist, die de aanvraag van machtiging indient voor de farmaceutische specialiteit waarvan de vergoeding afhangt van de uitvoering van een Mantoux-test, reeds beschikt over een resultaat van een IGRA-test, kan deze laatste een Mantoux-test vervangen om de aanwezigheid van evolutieve tuberculose uit te sluiten.
De voorgenoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juni 2022.
De Leidend ambtenaar,
Jelle COENEGRACHTS
Directeur-generaal a.i. geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
Anne KIRSCH

Publicatie : 2022-05-30
Numac : 2022041161

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 29-03-2022 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 25-04-2022 de hierna volgende interpretatieregel vastgesteld:
Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met nab-paclitaxel als actief bestanddeel.
Vraag:
In welke mate mag een farmaceutische specialiteit op basis van nab-paclitaxel terugbetaald worden in het kader van de behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen, en dit indien toegediend in combinatie met TecentriqR (atezolizumab) 840mg of in combinatie met TecentriqR 1200mg?
Antwoord :
Indien een patiënt geniet van een terugbetaling voor TecentriqR 840mg of voor TecentriqR 1200mg en voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden van § 9120000 (de behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC) bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben ontvangen), is de specialiteit op basis van nab-paclitaxel vergoedbaar zonder voorafgaande machtiging, zelfs indien niet aan alle criteria van de vergoedingsvoorwaarden van de specialiteit op basis van nab-paclitaxel is voldaan, en dit voor een periode gelijk aan de duur van de machtiging voor de terugbetaling van TecentriqR 840mg of TecentriqR 1200mg en indien de aflevering van de specialiteit op basis van nab-paclitaxel wordt uitgevoerd door de ziekenhuisapotheker die TecentriqR 840mg of TecentriqR 1200mg heeft afgeleverd.
De voorgenoemde interpretatieregel treedt in werking op 1 juni 2022.
De Leidend ambtenaar,
Jelle COENEGRACHTS
Directeur-generaal a.i. geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
Anne KIRSCH

 

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 6 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…