Vaccineren tegen COVID in uw praktijk : hoe tariferen?

ASGB-BERICHT 2021.191
Icoon theme huisartsen

 

In een websitebericht van 1 december 2021 deelt het Riziv een update mee van hoe er in diverse situaties getarifeerd kan worden in geval van een vaccinatie tegen COVID. Daaronder ook de situaties waarin de huisarts dat doet.

 

Indien u dit doet bij de patiënt thuis, mag u een huisbezoek aanrekenen, voor zover u “op geen andere manier vergoedingen ontvangt voor de geïnvesteerde tijd”.

Indien u vaccineert tijdens een raadpleging, maakt het Riziv volgend onderscheid:

  • Als de vaccinatie gebeurt tijdens een raadpleging die om een andere reden werd gepland (bv. griepvaccinatie, controle chronische patiënt, enz.), kunt u een raadpleging aanrekenen aan het Riziv
  • Als alleen de COVID-vaccinatie de aanleiding voor de raadpleging zou zijn, mag dat echter niet en zou u de patiënt moeten doorverwijzen naar een vaccinatiecentrum

Hierna vindt u de link naar het bericht van het Riziv: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/welke-tegemoetkoming-toedienen-vaccins-covid19.aspx

 

 

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.