Aanvraag praktijkpremie 2020 mogelijk tot eind 2021

ASGB-BERICHT 2021.190
Icoon theme huisartsen

Via een bericht van 30 november 2021 heeft het Riziv (op zijn website) laten weten dat het gevolg geeft aan een vraag van de artsensyndicaten, waaronder uiteraard ASGB/Kartel, om de aanvraagtermijn voor de praktijkpremie 2020 te heropenen. Normaal gezien was die aanvraagperiode afgelopen op 31 oktober maar omwille van de COVID-drukte waren heel wat huisartsen deze termijn uit het oog verloren. De module voor de aanvraag via MyRiziv wordt bijgevolg terug open gesteld tot en met 31 december 2021. Heeft u uw aanvraag nog niet ingediend, dan krijgt u dus een nieuwe kans.

 

 

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.