OPROEP: ASGB-functie vrij in de erkenningscommissie huisartsen

ASGB-BERICHT 2021.189
Icoon theme huisartsen

ASGB is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor deze interessante commissie.

De omschrijving van de opdrachten van de erkenningscommissie huisartsen vindt u in het document als bijlage bij dit bericht.

Het gaat in principe om één ‘vergadermoment’ per maand, afwisselend op maandag - of donderdagmiddag, zij het dat de laatste jaren de dossiers digitaal doorgestuurd kunnen worden, zodat u op uw eigen ritme deze kunt behandelen.

Huisartsen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@asgb.be

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.