OPROEP: ASGB-functie vrij in de erkenningscommissie huisartsen

ASGB-BERICHT 2021.189
Icoon theme huisartsen

ASGB is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor deze interessante commissie.

De omschrijving van de opdrachten van de erkenningscommissie huisartsen vindt u in het document als bijlage bij dit bericht.

Het gaat in principe om één ‘vergadermoment’ per maand, afwisselend op maandag - of donderdagmiddag, zij het dat de laatste jaren de dossiers digitaal doorgestuurd kunnen worden, zodat u op uw eigen ritme deze kunt behandelen.

Huisartsen die interesse hebben, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@asgb.be

2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…