Vlaamse regering hervormt Impulseo: goede en slechte punten

ASGB-BERICHT 2021.179
Icoon thema Impulseo

De Vlaamse regering heeft op 12 november 2021 een nota goedgekeurd die het huidige Impulseo zal hervormen zowel wat de vestigingslening als wat de tussenkomst in de loonkosten betreft.

Laat ons met het positieve nieuws beginnen: in het nieuwe systeem zal niet alleen een tegemoetkoming mogelijk zijn voor de loonkosten van een administratieve kracht maar ook voor die van een praktijkverpleegkundige. ASGB is hiervoor al jaren vragende partij en eindelijk wordt er nu gevolg gegeven aan deze vraag. Het is evenwel nog onduidelijk vanaf wanneer deze verruiming in werking zal treden. We horen geruchten dat het nog zes maanden zou kunnen duren voor de betrokken wettekst er zal zijn. ASGB zal er in elk geval op aandringen dat het ook zou gelden voor aanwervingen die al in het begin van 2022 gebeuren. Hopelijk zegeviert het gezond verstand en volgt men ons daarin…

Op het eerste zicht ook nog positief is het feit dat er bovenop de klassieke tegemoetkoming voor loonkosten van max. € 6.764,94 (bedrag voor loonkosten 2020) onder bepaalde voorwaarden nog een extra tegemoetkoming mogelijk zal zijn van € 800, wanneer de huisartsenpraktijk “inzet op extra vorming van zijn medewerkers”. Gaan we vervolgens kijken wat men hiermee bedoelt, dan hopen we dat het de facto ook nog haalbaar blijkt. De bediende waarvoor de premie geldt, moet immers 12 uren navorming volgen over een periode van 3 jaar, waarvan minstens 1/4 … samen met de huisarts(en) van de praktijk.

Ronduit negatief is echter dat de Vlaamse regering de tussenkomst voor het telesecretariaat gaat afschaffen. Men spreekt in de nota weliswaar van ‘uitdoven’, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt men er met drie brandslangen tegelijk op te spuiten. Enkel praktijken die al minstens 5 jaar een tegemoetkoming telesecretariaat ontvangen, kunnen het systeem immers nog 2 jaar verder zetten; gebruikt u het systeem minder lang dan 5 jaar, dan zal het daarentegen onmiddellijk stoppen voor u. Voor startende huisartsen blijft men het wel nog wat langer verder zetten: zij kunnen gedurende 5 jaar nog een tegemoetkoming telesecretariaat ontvangen. Het mag duidelijk zijn dat deze beslissing volledig haaks staat op de realiteit die ‘op het veld’ speelt. ASGB heeft daar het voorbije jaar, in de werkvergaderingen over de hervorming, ook altijd op gewezen, maar de beleidsmensen hebben onze vraag om de tegemoetkoming telesecretariaat ongemoeid te laten, volledig in de wind geslagen.

Op het vlak van de renteloze lening voor starters zal er niets veranderen aan de voorwaarden om recht te hebben op het basisbedrag van € 35.000. Daarnaast voorziet men in een eventueel bijkomend bedrag van € 10.000, “indien bijkomend in samenwerking geïnvesteerd wordt”. Om dat extra bedrag renteloos te kunnen lenen, moet men de stap zetten naar een samenwerkingsverband, maar daaronder verstaat men niet de samenwerking met een andere huisarts, maar wél met een andere ‘discipline’, zijnde een bediende praktijkondersteuning of een praktijkverpleegkundige. Het bijkomend bedrag van € 10.000 kan niet aan loonkosten gespendeerd worden, het moet voor infrastructuur of bijkomende ruimte dienen.

Tot slot betreurt ASGB nogmaals dat sinds 1 juli 2020 de vestigingspremie voor starters afgeschaft werd. Het budget dat daarmee bespaard zou worden, zou ten goede blijven komen aan de huisartsen, was ons beloofd. Het is ons echter onduidelijk hoe men dat dan in de praktijk aan het zetten is.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale nota die goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

Reacties

Ik vernam dit enkele dagen geleden via onze huisartsenkring. Ik kwam totaal uit de lucht vallen en werd gegrepen door een acuut gevoel van hevige misselijkheid! Ik heb hier nachten van wakker gelegen!
Hetgeen me in deze crisis (die er niet alleen een van de diensten IZ is, maar ook van de eerste lijn), golf na golf, rechtgehouden heeft, als solo-huisarts, is mijn telesecretariaat!
Geen enkele van mijn collega's was op de hoogte dat men dit overwoog, laat staan dat er hiervoor een werkgroep (werkgroep “Multidisciplinaire samenwerking en zorgcapaciteit ondersteunen” waar naast de artsensyndicaten, de vereniging voor wijkgezondheidscentra en VIVEL, ook het Brusselse Huis voor Gezondheid, VPP, de Federatie Vrije Beroepen, Zorgnet-Icuro, vertegenwoordigers vanuit sector van verpleegkundigen en de thuiszorgsector) opgericht was, waar blijkbaar geen solo-artsen in zitten, of dit hallucinante voorstel al goedgekeurd werd. Als ik kijk naar de samenstelling van de adviesgroep dan moet ik toch even fronsen hoor....
Ik vind het ronduit beledigend dat alle middelen hier richting aanwerven van een secretariaatsmedewerker verschoven worden.... alsof men met een telesecretariaat niet even goed in staat is kwaliteit van zorg te bieden, alsof samenwerking met een secretariaat in huis (want dat is dan de andere 'discipline') zou maken dat je beter ECHT multidisciplinair kan samenwerken dan een arts met telesecratriaat. Dit betuigt van nul visie of inzicht in de gang van zaken in de dagdagelijkse praktijk!
Op deze manier worden fondsen, weerom, in de richting van de groepspraktijken geduwd. Is het dan echt uw bedoeling om binnenkort de solo-arts uitgeroeid te hebben? Dan bent u goed op weg. Een part-time secretariaatsmedewerker kost ongeveer 30.000 euro per jaar. Dat is een enorme loonkost voor een solo-arts, zelfs als daar 6700 euro af gaat. Plus, u leest part-time, dan kan die arts, in tegenstelling tot wanneer hij/zij een telescretariaat zou gebruiken, nog eens zelf de telefoon gaan bemannen gedrurende de andere helft van die part-time. Vind u dit geen waanzin? Gaat u echt beweren dat dit met de betrokken beroepsgroep bekeken is?
Ik kan niet anders dan dit walgelijk vinden!
Is dit hoe u ons gaat belonen na 18 maanden in de corona-loopgraven? Na alle extra shiften en inspanningen?
U moest beschaamd zijn hier uw naam aan te verbinden!

Ellen Wellens
2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.