RIZIV-sociaal statuut 2020: geld op komst of betwisten?

ASGB-BERICHT 2021.164
Icoon thema honorarium

In een bericht van 3 augustus 2021 (zie https://www.asgb.be/node/25068) hebben we u al gemeld dat de uitbetaling van het Riziv-sociaal statuut van 2020 digitaal verloopt via een module in MyRiziv. De voorbije maanden kon u in deze module al vernemen welk bedrag het Riziv voor u zal storten, en kon u, indien dat nodig was, tot 31 augustus jl. eventueel ontbrekende gegevens uploaden.

Ondertussen zitten we een stapje verder in het proces. Zo heeft het RIZIV de voorbije weken e-mails uitgestuurd die als officiële kennisgeving fungeren inzake het bedrag dat men zal storten. Indien u geen e-mail in die zin heeft zien passeren, kan het misschien nuttig zijn om de ‘spam’ te controleren en te zoeken naar een e-mail die afkomstig is van artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be. Daarnaast kunt u de officiële kennisgeving ook terugvinden via MyRiziv in het luik 'documenten' . Enkel aan artsen van wie het Riziv geen emailadres heeft, werd de kennisgeving per post gestuurd.

Wanneer in de kennisgeving staat dat het (volledig) bedrag zal gestort worden, hoeft u niks speciaal te doen en zal uw verzekeraar of pensioeninstelling kortelings de centen ontvangen. Wanneer de kennisgeving zou vermelden dat ‘u geen recht heeft op het sociaal statuut ‘ of ‘op slechts een lager bedrag’, dan ligt dat anders. U kunt deze beslissing nog betwisten en u heeft daar 60 kalenderdagen de tijd voor (vanaf de datum van de kennisgeving). Het betwisten kan op twee manieren gebeuren:

  • Ofwel elektronisch in de module van MyRiziv
  • Ofwel op papier met een modelformulier dat ter beschikking gesteld wordt door het RIZIV en dat u ingevuld en aangetekend moet terugsturen. U vindt dat modelformulier als bijlage bij dit bericht. .

Indien u niet het bedrag toegezegd wordt waarop u meent recht te hebben, kunt u eventueel de hulp inroepen van ASGB om een en ander te checken. Onze vertegenwoordigers zijn immers actief in de werkgroep die de betwistingen en assimilaties behandelt.