Hematologen wachten op hun honorarium

ASGB-BERICHT 2021.153
Icoon thema honorarium

Zoals al gemeld in ons ledenbericht van 6 september jl. (zie https://www.asgb.be/node/28204) hebben de drie artsensyndicaten - op initiatief van ASGB/Kartel - samen een brief naar de regeringsleiders geschreven om aan te klagen dat de uitvoering van binnen het Riziv genomen beslissingen vaak nodeloos vertraagd wordt.

Een treffend voorbeeld daarvan betreft het nieuwe toezichtshonorarium voor hematologen in dagkliniek. Dat had al ingevoerd moeten zijn op 1 september 2020, … quod non dus. Kartelvoorzitter Thomas Gevaert trekt vandaag nog maar eens aan de bel in Artsenkrant.

U kunt dit artikel nalezen via de link hierna. https://www.artsenkrant.com/actueel/hematologen-wachten-nog-altijd-op-toezichtshonorarium/article-normal-56647.html