Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan

ASGB-BERICHT 2021.149
Overheid

Op initiatief van ASGB/Kartel hebben de drie erkende artsensyndicaten samen een brief gestuurd naar de regering met de vraag om de procedure te herzien volgens dewelke gemaakte conventie-afspraken uitgevoerd worden.

In de huidige procedure blijken genomen beslissingen immers maanden en zelfs jaren stof te liggen vergaren bij de minister of staatssecretaris van begroting en dit terwijl elk binnen het RIZIV goedgekeurd dossier reeds een uitvoerige begrotingscontrole ondergaan heeft.

Als syndicaten dringen wij dan ook aan om de overbodige en vooral oeverloos vertragende stap langs de staatssecretaris of minister van begroting te schrappen.

Dr. Thomas Gevaert, voorzitter van het Kartel, heeft deze trein der traagheid overigens begin 2021 nog aangeklaagd in zijn opiniestuk “Chinese muur voor nieuwe nomenclatuur”, zie https://www.asgb.be/node/17096

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale versie van de naar de regering verstuurde brief.