ASGB/Kartel springt in de bres voor preventieartsen

ASGB-BERICHT 2021.104
Corona

 

De artsen die actief zijn in de preventieve zorg vallen soms tussen alle stoelen. Zo blijken bv. de artsen die voor Kind & Gezin werken (zgn. consultatiebureauartsen, afgekort CB-artsen) geen recht te hebben op de vergoeding voor COVID-beschermingsmateriaal, omdat ze geen prestaties in het kader van de ziekteverzekering verrichten.

Ook de (uur)tarieven van de CB-artsen zijn aan de lage kant, zelfs wanneer men ze alleen al maar vergelijkt met wat bv. momenteel gangbaar is in de triage-en vaccinatiecentra (€ 66,63 overdag en € 76,61 ’s avonds t.o.v. € 80,34).

Om deze ongerijmdheden aan te kaarten heeft ASGB een schrijven gericht aan zowel Vlaams minister Beke als aan administrateur-generaal Verhegge van Opgroeien. Wij dringen daarin aan op een gelijkschakeling met andere artsen. Het kabinet Beke heeft alvast geantwoord de grieven te zullen bekijken.

Als bijlage bij dit bericht vindt u zowel een kopie van onze brief als een kopie van het antwoord van het kabinet.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0