Artsensyndicaten dringen gezamenlijk aan op uitstel inzake IVDR

ASGB-BERICHT 2021.101
Icoon vergadering/medicomut

 

Nadat diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen al aangedrongen hebben om de inwerkingtreding van de Europese Verordening betreffende de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 2017/746 (IVDR) - normaal gezien op 26 mei 2022- uit te stellen, brengen de drie artsensyndicaten (Kartel, BVAS en AADM) dit item opnieuw onder de aandacht.

In een gezamenlijke brief vragen ze uitdrukkelijk aan minister Vandenbroucke om deze vraag om uitstel te honoreren en te gaan verdedigen op Europees vlak.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale brief terug.

 

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0