Opladen van risicopatiënten door huisartsen niet meer mogelijk vanaf 3 juni 2021

ASGB-BERICHT 2021.097
Corona

 

Volgens de Belgische vaccinatiestrategie kunnen mensen met bepaalde onderliggende aandoeningen prioritair worden gevaccineerd, omdat ze meer risico lopen op ernstige COVID-19. 

De huisartsen kunnen nog tot en met woensdag 2/6/21 risicopatiënten toevoegen aan de prioritaire lijst. Vanaf donderdag 3/06 is dit niet meer mogelijk. 

Door de huidige snelheid van de vaccinaties van de algemene bevolking jonger dan 64 jaar is de meerwaarde voor de risicopatiënten om sneller te worden gevaccineerd dan zeer beperkt geworden.

Sinds begin april hebben de huisartsen in totaal ongeveer1.261.000 risicopatiënten toegevoegd aan de prioritaire lijst. Ondertussen ontvingen bijna 1.160.000 risicopatiënten al hun eerste prik.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0