Collectieve overeenkomst voor ASO is er !

ASGB-BERICHT 2021.089
Icoon thema specialisten

 

Na lange -zeg maar slopende- onderhandelingen tussen artsensyndicaten, ziekenhuisbeheerders en vertegenwoordigers van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) zijn we tot een akkoord voor een collectieve overeenkomst (CO) voor de ASO’s gekomen. Eindelijk.

Ons uitgangspunt was en bleef de nota die we vorige jaar samen met de BVAS hebben ingediend (zie bijlage). Iedereen heeft water bij de wijn gedaan, en een som van 30mio euro (20mio euro door Minister Frank Vandenbroucke en de vrijgemaakte 10mio vanuit de Medicomut) heeft de onderhandelingen gesmeerd. De Vlaamse vertegenwoordigers van de ASO’s (VASO) hebben het akkoord goedgekeurd, de Waalse tegenhanger (CIMACS) heeft de onderhandelingen spijtig genoeg vroegtijdig verlaten. Het is nochtans inherent aan een onderhandeling om toegevingen te doen.

Dit akkoord bevat eten en drinken voor iedereen, maar vooral  voor de ASO’s, daar draaide het uiteindelijk om. Er wordt een financiële opwaardering voor de ASO’s gerealiseerd en er worden mechanismen gecreëerd waardoor hun werkomstandigheden billijk, humaan en evenwichtiger worden. Tevens wordt een onafhankelijk orgaan gecreëerd waar de ASO’s indien nodig formeel klacht kunnen neerleggen, en dat toezicht kan houden op de billijke implementatie van de arbeidsregels voor de ASO’s.

We hebben er expliciet voor gepleit om de Medische Raad een beslissende stem te geven in de verdeling van de vrijgemaakte financiële middelen. Dit om de transparantie te bevorderen en het financiële medezeggenschap van de artsen in de ziekenhuizen te vrijwaren.

Zoals geweten, is het Kartel altijd een sterke pleitbezorger geweest van sociale bescherming, en het vehikel bij uitstek hiervoor is het sociaal statuut. Zeker indien er op korte tijd iets moest gerealiseerd worden was dit de enige mogelijke optie. Een volledig bediendenstatuut bleek immers onbetaalbaar en op termijn ook minder rendabel voor de ASO zelf. In de NCAZ werd 10 miljoen vrijgemaakt om in 2022 prioritair te besteden aan sociale bescherming. Dit bedrag wordt nu gebruikt als loonsubsidie. We stonden met ons standpunt helaas alleen. Het verwondert ons in het bijzonder dat de ASO- vertegenwoordigers zich hier zonder meer hebben bij neergelegd terwijl dit voor vele ASO net een prangende vraag was. Ook de HAIO hebben zich expliciet uitgesproken voor een verhoogd Riziv sociaal statuut voor hun pensioenopbouw.

Het loonbarema ten slotte had voor de artsensyndicaten meer mogen opgetrokken worden, doch dit bleek voor de ziekenhuisbeheerders financieel onhaalbaar. Het uurloon blijft dus wel lager dan dat van de HAIO.

Is dit akkoord perfect? Nee.

Is dit akkoord voor het Kartel verdedigbaar? Zeker.

Is het een stap vooruit voor de ASO’s? Zeker, maar waakzaamheid over de goede implementatie blijft aangewezen. Ook het gebrek aan pensioenopbouw blijft een grote lacune.

 

Dr. Thomas Gevaert, voorzitter specialisten

Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid

Michel Wijns, jurist