OPROEP: een CRA gezocht om ASGB te vertegenwoordigen

ASGB-BERICHT 2021.084
Icoon theme huisartsen

Het statuut van de CRA is aan een aantal aanpassingen toe. Er ligt een nota op tafel die kan dienen als start van de discussie. U vindt deze nota als bijlage bij dit bericht.

ASGB zoekt onder zijn leden een CRA die dit mee wil opvolgen en er zijn schouders onder kan zetten. Indien u geïnteresseerd bent om mee de toekomst van de CRA’s uit te tekenen, gelieve u a.u.b. aan te melden bij het secretariaat via info@asgb.be.

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0