Artsensyndicaten steunen de ASO voor deftige arbeidsomstandigheden

ASGB-BERICHT 2021.081
Icoon thema specialisten

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

De syndicaten verzoeken de stagemeesters om ervoor te zorgen dat de ASO tijdens de komende demonstraties of nationale stakingen worden vervangen, zodat zij hun standpunt kenbaar kunnen maken.

De syndicaten vragen aan de stagemeesters, de ziekenhuizen en de universitaire ziekenhuizen om niet met sancties te dreigen t.a.v. de stagiairs die enkel maar van hun ‘wettelijk stakingsrecht’ gebruik willen maken.

De syndicaten willen er ook aan herinneren hoe belangrijk het is dat de wettelijke regels nageleefd worden, zowel inzake de eerbiediging van de arbeidstijden als inzake een doeltreffend toezicht daarop.

Het wordt hoog tijd dat deze jongeren toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle opleiding in een klimaat dat hun welzijn en hun lichamelijke en geestelijke gezondheid respecteert.

 

ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2021.084

Het statuut van de CRA is aan een aantal aanpassingen toe. Er ligt een nota op tafel die kan dienen als start van de discussie. U vindt deze nota als bijlage bij dit bericht.

ASGB zoekt onder zijn leden een CRA die dit mee wil opvolgen en er zijn schouders onder kan zetten. Indien u geïnteresseerd bent om mee de toekomst van de CRA’s uit te tekenen, gelieve u a.u.b. aan te melden bij het secretariaat via info@asgb.be.

0