De rol van de specialist in de vaccinatiecampagne

ASGB-BERICHT 2021.080
Corona

 

Voor de vaccinatie van enkele specifieke doelgroepen vervult de arts-specialist een coördinerende rol:

1. Personen onder adeno-geassocieerde virus (AAV) therapie.

2. Personen met een verhoogd risico op Covid-19 op basis van enkele zeldzame/complexe aandoeningen.

3. Personen met een mogelijk of gekend risico op allergische reactie en/of anafylaxie op COVID-19 vaccinatie.

Er zijn nog steeds specialisten, die aan patiënten attesten meegeven dat zij dienen te worden gevaccineerd met een mRNA-vaccin, waarbij zij zich kennelijk baseren op een inmiddels bijgesteld advies van de Hoge Gezondheids Raad. Dit zorgt dan voor grote problemen bij het vaccinatiecentrum.

Een selectie op basis van het type vaccin op basis van medisch wetenschappelijke redenen (diagnose), is noch aangewezen noch toegestaan, met uitzondering van de zeer beperkte patiëntengroep die behandeld wordt met adeno-geassocieerde virus (AAV) gentherapie en zwangere vrouwen.

Hierover werd al vorige week een ▶️ brief, met alle referenties, rondgestuurd.

Vanaf 4 mei 2021 is een webapplicatie beschikbaar, waarop referentie-artsen in het ziekenhuis patiënten kunnen opladen in de Vaccinatie Code Database. Dit is enkel bedoeld voor patiënten met een zeldzame aandoening, die daardoor een verhoogd cardiovasculair, respiratoir of neurologisch risico hebben. Als deze patiënten nog niet zijn toegevoegd door hun huisarts of mutualiteit, kunnen zij aan hun behandelende specialist in het ziekenhuis vragen om dit in orde te brengen. Die kan dan aan een collega referentie-arts, die door het ziekenhuis is aangeduid de patiënt opladen. Een ▶️ instructiebrief werd naar alle ziekenhuizen verstuurd.

Het gaat hier dus enkel om patiënten met een zeldzame aandoening. Alle andere risicogroepen kunnen alleen door de huisarts worden toegevoegd, of werden reeds door hun mutualiteit toegevoegd.

Voor zwangere patiënten hetzelfde principe: alleen een huisarts kan deze patiënten met prioriteit voor een mRNA-vaccin toevoegen aan de Vaccinatie Code Database.

De procedure risk assesment anafylaxie en de lijst met referentieziekenhuizen en artsen vindt u in ▶️ dit document.

.

ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0