Herinner uw patiënten aan het onderzoek naar teleconsultaties in de GGZ

ASGB-BERICHT 2021.079
Corona

De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op ons leven, en ook op de zorg. Veel zorg werd uitgesteld of opgeschort, ook die voor psychische problemen. Hiervoor was er een alternatief: consultatie op afstand via telefoon of beeldbellen. Maar was dat nu een goed alternatief ? Wij willen het graag vernemen van de zorggebruikers zelf.

De periode voor de bevraging wordt verlengd tot 15 juni 2021.

Via onderstaande link kunnen uw patiënten de vragenlijst beantwoorden.

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YcV8laBfT1PI6a

Of via de QR-code op de flyer als bijlage is het nog eenvoudiger om de vragenlijst in te vullen. Wij zouden u dan ook vriendelijk willen vragen deze flyer in uw wachtzaal te hangen.

Prof. Dr. Frieda Matthys

 

ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0