Ruim 20 miljoen extra voor kinder – en jeugdpsychiatrie

ASGB-BERICHT 2021.078
Icoon thema financiering

Minister Vandenbroucke heeft bekend gemaakt dat hij ruim 20 miljoen zal investeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Zo wordt tijdelijk het aantal plaatsen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie opgeschaald op andere afdelingen in onze ziekenhuizen. Met gespecialiseerde teams - zogenoemde liaison teams - zullen kinderen en jongeren ook op die afdelingen de nodige en dringende hulp krijgen.

Daarnaast worden de nodige middelen vrijgemaakt om extra personeel aan te trekken, vooral bedoeld om de voor- en nazorg te versterken buiten het ziekenhuis voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

U vindt het integrale perscommuniqué van het kabinet als bijlage bij dit bericht.

ASGB-BERICHT

2021.083

 

De voorzitter van de specialistenvleugel van ASGB is in de pen gekropen om de ASO een hart onder riem te steken met het oog op het bekomen van een deftige standaardovereenkomst met aanvaardbare arbeidsvoorwaarden.

U kunt zijn bijdrage in Artsenkrant lezen via deze link: https://www.artsenkrant.com/actueel/tijd-om-de-rubicon-over-te-steken/article-opinion-54519.html, of via de pdf als bijlage bij dit bericht.

0
ASGB-BERICHT

2021.081

De ASO eisen een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. De drie artsensyndicaten (Kartel ASGB/GBO/MoDeS, AADM en BVAS) verlenen hun volledige steun in deze strijd.

De syndicaten roepen alle artsen van het land op om hun solidariteit te betuigen met de jonge collega's. Het is immers in het belang van de patiënten en de geneeskunde dat deze jonge artsen hun vak in optimale omstandigheden kunnen leren.

0
ASGB-BERICHT

2021.085

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0